Sylabus předmětu DCH - Dendrochronologie (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DCH
Název v jazyce výuky: Dendrochronologie
Název česky: Dendrochronologie
Název anglicky: Dendrochronology
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Tomáš Kolář, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Seznámení s metodikou odběru a měření vzorků, osvojení si práce s datovacími programy, poznání možností využití letokruhových analýz a jejich interpretací, informace o nejnovějších metodách v evropské dendrochronologii. Znalost datování historického a recentního dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 1/1)
2.Stavba dřeva (dotace 1/2)
 
a.Základy makroskopické a mikroskopické stavby dřeva
b.Letokruh (definice, vymezení hranic, jarní a letní dřevo)

3.Základy dendrochronologie I. (dotace 1/2)
 
a.Definice pojmu dendrochronologie
b.Historie dendrochronologie
c.Základní principy dendrochronologie
d.Standardní chronologie
e.Detrendace

4.Základy dendrochronologie II. (dotace 1/2)
 
a.Problematika odběru, příprava a měření vzorků
b.Počítačové zpracování dat

5.Dendrochronologie v archeologii (dotace 1/2)
6.Dendroekologie (dotace 1/3)
7.Subfosilní dřevo a C14 datování (dotace 1/2)
8.Další využití dendrochronologie (dotace 1/2)
9.Seminář 1 - praktické ukázky dendrochronologie (dotace 0/9)
10.Seminář 2 - praktické ukázky dendrochronologie (dotace 0/9)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na makroskopické úrovni
-Schopnost provádět letokruhové analýzy

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h16 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku10 h14 h
     příprava na průběžný test10 h14 h
     zpracování seminární práce22 h40 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná povinná účast na cvičení, odevzdání seminární práce, napsání elektronického zápočtového testu na 70 %.

Seminární práce bude členěna následovně: 1. Titulní strana (název práce, jména všech členů skupiny, obor, datum,...), 2. Cíl práce, 3. Materiál a metodika (popis porostu, odběr vzorků, příprava vzorků, měřeni vzorků, datování vzorků), 4. Výsledky (grafy -- synchronizace jednotlivých letokruhových křivek, analýza významných negativních let -- které roky byly významně negativní a kolik stromů v těchto letech negativně reagovalo) -- vše doplnit slovním komentářem, 5. Diskuse, 6. Závěr, 7. Použitá literatura.

Elektronický zápočtový test trvá 30 min, bude vygenerováno celkem 20 otázek ze čtyř kategorií: 5 otázek z okruhu Subfosilní dřevo; 5 otázek z okruhu Stavba dřeva; 5 otázek z okruhu Dendroekologie; 5 otázek z okruhu Dendrochronologické datování. Pro úspěšné splnění testu je nutné dosáhnout minimálně 70% úspěšnosti.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDRÁPELA, K. -- ZACH, J.Dendrometrie (Dendrochronologie)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199580-7157-178-4
ZÚRADNÍČEK, L. a kol.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými lesyLesnická práce2009978-80-87154-62-5
ZVINAŘ, J. a kol.Historické krovy: typologie, průzkum, opravyPrahaGrada2010978-80-247-3038-7
ZVINAŘ, J. a kol.Historické krovy II: průzkumy a opravyPrahaGrada Publishing200580-247-1111-7
ZFundamentals of tree-ring researchTucsonUniversity of Arizona Press978-0-8165-2684-0
DCOOK, E. -- KAIRIUKSTIS, L.Methods of DendrochronologyApplications in the Environmental Sciences. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers and International Institute for Applied Systems Analysis1990
DSCHWEINGRUBER, F H.Tree rings and environment dendroecologyBernePaul Haupt Publishers19963-258-05458-4
DSCHWEINGRUBER, F H.Trees and Wood in Dendrochronology: Morphological, Anatomical, and Tree-Ring. Analytical Characteristics.BerlinSpringer-Verlag19933-540-54915-3
DWAGENFÜHR, R.HolzatlasMünchenFachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag20003-446-21390-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: