Sylabus předmětu BSD - Biotičtí škůdci dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BSD
Název v jazyce výuky: Biotičtí škůdci dřeva
Název česky: Biotičtí škůdci dřeva
Název anglicky: Biotic Pests of Wood
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jan Baar, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Rozšířit základní poznatky o vlastnostech biologicky degradovaného dřeva s důrazem na schopnost volby vhodného preventivního popř. sanačního postupu, včetně praktických ukázek testů odolnosti dřeva vůči biologickému napadení dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Přehled biotických škůdců degradujících dřevo (dotace 2/0)
2.Faktory potřebné pro rozvoj dřevokazných škůdců (dotace 2/0)
3.Dřevokazný hmyz -- tesařík krovový (dotace 2/0)
4.Dřevokazné houby -- dřevomorka domácí (dotace 2/0)
5.Metody identifikace dřevokazných hub (dotace 2/0)
6.Dřevokazní škůdci mimo území ČR -- termiti (dotace 2/0)
7.Dřevokazní škůdci mimo území ČR -- mořští škůdci (dotace 2/0)
8.Normy pro zkoušení odolnosti vůči dřevokazným houbám -- průběh zkoušek (dotace 2/0)
9.Normy pro zkoušení odolnosti vůči dřevokaznému hmyzu -- průběh zkoušek (dotace 2/0)
10.Impregnace dřeva biocidními prostředky -- postupy, mechanismy účinku biocidů (dotace 2/0)
11.Impregnace dřeva biocidními prostředky -- vytvoření vlastní zkušební ochranné látky a ověření její účinnosti (dotace 2/0)
12.Zkoušení trvanlivosti dřeva dle norem -- kultivace mycelia dřevokazných hub (dotace 2/0)
13.Zkoušení trvanlivosti dřeva dle norem -- vyhodnocení odolnosti vůči dřevokazným houbám (dotace 2/0)
14.Prezentace seminárních prací -- diskuze nad zvolenými tématy (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost kombinovat znalosti biologických a technických procesů
-Znalost hlavních biotických škůdců dřeva
-Znalost postupů testování trvanlivosti dřeva
-Znalost škůdců dřeva nevyskytujících se na území ČR

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška18 h5 h
     laboratorní práce10 h4 h
     konzultace6 h10 h
Samostudium
     příprava prezentace30 h0 h
     zpracování projektů0 h5 h
     zpracování seminární práce20 h60 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Získání zápočtu: 80% účast na přednáškách, povinná účast během praktického laboratorního experimentu, ústní prezentace seminární práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZREINPRECHT, L.Ochrana drevaZvolenTechnická univerzita vo Zvolene2008978-80-228-1863-6
ZRYPÁČEK, V.Biologie dřevokazných hubPrahaČSAV1957
ZVYSOKÝ, V.Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví: Stručný souhrn znalostí z dostupné literaturyÚstí nad LabemAlbis international199580-901761-1-9
DEATON, R A. -- HALE, M D C.Wood : decay, pests, and protectionLondonChapman & Hall19930-412-53120-8
DKol.Recognising wood rot and insect damage in buildingsGarstonIHS BRE Press2003978-1-86081-603-1
DTimber decay in buildings: the conservation approach to treatmentAbingdonSpon Press2000978-0-419-18820-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: