Sylabus předmětu WAEF - Stavba dřeva (v AJ) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: WAEF
Název v jazyce výuky: Wood Anatomy
Název česky: Stavba dřeva (v AJ)
Název anglicky: Wood Anatomy
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Dr. Kyriaki Giagli (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Podrobná znalost charakteristik makroskopické, mikroskopické a submikroskopické stavby dřeva, procesů tvorby dřeva a vzniku vad dřeva za současného zvládnutí praktického určování dřev na základě makroskopických a mikroskopických znaků.
 
Obsah předmětu:
1.Makroskopická stavba dřeva (I) (dotace 0/2)
 
a.Druh dřeva vs. dřevina
b.Základní řezy dřevem
c.Strukturální a doplňkové znaky makroskopické stavby dřeva

2.Makroskopická stavba dřeva (II) (dotace 0/6)
 
a.Dřevo jehličnatých dřevin
b.Dřevo listnatých dřevin s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva
c.Dřevo listnatých dřevin s polokruhovitě pórovitou stavbou dřeva
d.Dřevo listnatých dřevin s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva

3.Chemické složení dřeva a kůry (dotace 0/2)
 
a.Hlavní složky dřeva
b.Doprovodné složky dřeva

4.Zdřevnatělá buněčná stěna (dotace 0/2)
 
a.Základní struktura zdřevnatělé buněčné stěny
b.Distribuce chemických látek v buněčné stěně
c.Ztenčeniny buněčné stěny

5.Mikroskopická stavba dřeva jehličnatých dřevin (dotace 0/4)
 
a.Anatomické elementy dřeva jehličnanů
b.Diagnostické znaky pro určování dřev
c.Popis dřev jehličnanů

6.Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin (dotace 0/8)
 
a.Anatomické elementy dřeva listnáčů
b.Diagnostické znaky pro určování dřev
c.Popis dřev listnáčů

7.Vznik dřeva (dotace 0/2)
 
a.Primární a sekundární růst
b.Svazkové kambium
c.Vnější faktory řídící tvorbu dřeva
d.Dynamika sekundárního růstu

8.Mikroskopická stavba kůry a jednoděložných rostlin. (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita k učení se
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
- Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na makroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na mikroskopické úrovni
-Schopnost pracovat s mikroskopem
-Znalost chemického složení dřeva

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku55 h
     příprava na průběžné hodnocení29 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- mikroskopické vzorky (nutno určit 3 ze 4)

zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 50 min.
- počet otázek: 40
- hodnocení: min. 60 %
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHOADLEY, R.Identifying Wood : Accurate results with simple toolsNewtownTaunton Press19900-942391-04-7
ZPANSHIN, A J. -- ZEEUW DE, C.Textbook of Wood Technology: Structure, Identification, Properties, and Uses of the Commercial Woods of the United States and CanadaNew YorkMcGraw-Hill19800-07-048441-4
ZSCHWEINGRUBER, F H. -- SCHULZE, E.Atlas of woody plant stems: evolution, structure, and environmental modificationsBerlinSpringer20063-540-32523-9
DSCHWEINGRUBER, F H.Anatomie europäischer Hölzer/Anatomy of European woods : Ein Atlas zur Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- und ZwergstrauchhölzerBernVerlag Paul Haupt19903-258-04258-6
DSCHWEINGRUBER, F H.Wood structure and environmentBerlinSpringer978-3-540-48299-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: