Sylabus predmetu SAIEU - Statistical Analyses in Ecology Using R (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SAIEU
Název v jazyce výuky: Statistical Analyses in Ecology Using R
Název česky: Statistical Analyses in Ecology Using R
Název anglicky: Statistical Analyses in Ecology Using R
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující; doktorský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Daniel Volařík, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem kurzu je seznámit studenty s postupy analýzy dat používanými v ekologii. Kurz je zaměřen na praktické příklady analýz reálných dat, které se běžně vyskytují v ekologických studiích. Analýzy budou prováděny ve volně dostupném statistickém prostředí R. Vysvětlena je vždy základní teorie použitých statistických metod.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do programového prostředí R (dotace 0/4)
2.Design pokusu a otázka pseudoreplikací (dotace 0/2)
3.Obecné lineární modely (dotace 0/4)
4.Zobecněné lineární modely (dotace 0/4)
5.Nelineární modely (dotace 0/4)
6.Modely se smíšenými efekty (dotace 0/4)
7.Úvod k analýze prostorových dat (dotace 0/4)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     seminář26 h
     konzultace16 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení24 h
Celkem66 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - vyžadována aktivní účast na cvičeních
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DZUUR, A F. -- IENO, E N. -- SMITH, G M.Analysing ecological dataNew YorkSpringer2007978-0-387-45967-7
DZUUR, A F. a kol.Mixed effects models and extensions in ecology with RNew YorkSpringer2009978-1-4419-2764-4
DDALGAARD, P.Introductory statistics with RNew YorkSpringer978-0-387-79053-4
DDIGGLE, P J.Statistical Analysis of Spatial Point PatternsLondonAcademic Press1983

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 7. 2019.

Typ výstupu: