Sylabus předmětu ZWM - Modifikace dřeva (v AJ) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZWM
Název v jazyce výuky: Wood Modification
Název česky: Modifikace dřeva (v AJ)
Název anglicky: Wood Modification
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský; magisterský navazující; doktorský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Radim Rousek (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem kurzu je seznámit studenty s existujícími způsoby úpravy dřeva za účelem přechodných změn (přechodná plastifikace, sterilizace) a trvalých změn (barevné změny, eliminace napětí, eliminace rozměrových změn, biologická odolnost, snižování RVD, zvyšování hustoty) v materiálových vlastnostech. Hlavním problémem při využití mnoha druhů dřev je jeho nízká kvalita a odolnost, limitující jeho konečné užití. Modifikace dřevo může pomoci ke zlepšení těchto nedostatečných materiálových vlastností. Studenti budou v rámci předmětu seznámeni s teoretickými základy způsobů modifikace dřeva, stejně jako s technickým vybavebním, způsoby vyhodnocení a interpretace dat.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 3/6)
 
a.dřevo jako kompozitní materiál
b.anizotropní vlastnosti dřeva
c.chemické složení a stavba dřeva

2.Modifikace dřeva (dotace 2/4)
 
a.problematika modifikace dřeva
b.principy modifikace buněčné stěny
c.materiálové vlastnosti modifikovaného dřeva
d.aplikace a využití

3.Modifikace dřeva pomocí chemických látek (dotace 2/4)
 
a.technologické postupy, zařízení
b.ochranné látky

4.Modifikace dřeva teplem (dotace 2/4)
 
a.způsob modifikace, vliv teploty a času
b.optimalizace procesu tepelné modifikace
c.změna vlastností

5.Komprimace dřeva (dotace 2/4)
 
a.způsoby plastifikace (pára, amoniak, MW)
b.vliv paramatrů lisování
c.změna vlastností

6.Mikrovlnná modifikace (dotace 2/4)
 
a.teorie mikrovln
b.využití MW pro úpravu vlastností dřeva
c.změna vlastností

 
Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analýzy výsledků a interpretace dat
-Schopnost návrhu a optimalizace procesů modifikace dřeva
-Schopnost řešit základní problémy z oblasti mechaniky a fyziky dřeva

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška16 h
     cvičení32 h
     konzultace20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku18 h
     příprava na průběžné hodnocení4 h
     příprava prezentace6 h
     zpracování seminární práce16 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet a zkouška. K udělení zápočtu je nutné odevzdání semestrální práce na dané téma. Ústní zkouška sestává z diskuse na vybraná témata předmětu. Známkuje se na stupnici A až F (nevyhověl).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHILL, C A S.Wood modification : chemical, thermal and other processesChichester, EnglandJohn Wiley & Sons2006978-0-470-02172-9
ZHandbook of wood chemistry and wood compositesBoca Raton, Fla.CRC Press20050-8493-1588-3
ZTransport Processes in WoodBerlinSpringer-Verlag19843-504-12574-4
ZTORGOVNIKOV, G.Dielectric Properties of Wood and Wood-Based MaterialsBerliSpringer-Verlag19933-540-55394-0
ZWood-Water RelationsBerlinSpringer-Verlag19883-540-19258-1
DRADEMACHER, P.Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects978-80-7509-137-6
DČERMÁK, P. -- RAUTKARI, L. -- HORÁČEK, P. -- SAAKE, B. -- RADEMACHER, P. -- SABLÍK, P.Analysis of dimensional stability of thermally modified wood affected by re-wetting cycles2015ISSN 1930-2126
DDÖMÉNY, J. -- KOIŠ, V. -- ZAPLETAL, M.Application of Microwave Treatment for the Plasticisation of Beech Wood (Fagus sylvatica L.) and its Densification for Flooring System Purposes2014ISSN 1930-2126
DČERMÁK, P. -- HORÁČEK, P. -- RADEMACHER, P.Measured temperature and moisture profiles during thermal modification of beech (Fagus sylvatica L.) and spruce (Picea abies L. Karst.) wood2014ISSN 0018-3830
DDÖMÉNY, J. -- KOIŠ, V. -- DEJMAL, A.Microwave Radiation Effect on Axial Fluid Permeability in False Heartwood of Beech (Fagus sylvatica L.)2014ISSN 1930-2126
DKOIŠ, V. -- DÖMÉNY, J. -- TIPPNER, J.Microwave Device for Continuous Modification of Wood2014ISSN 1930-2126

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: