Sylabus předmětu URF - Městské lesnictví (v AJ) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: URF
Název v jazyce výuky: Urban Forestry
Název česky: Městské lesnictví (v AJ)
Název anglicky: Urban Forestry
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Valentino Cristini (cvičící, přednášející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům informaci o městském lesnictví, jako novém přístupu ke správě mimolesní zeleně, která postupně nahrazuje stávající model.
 
Obsah předmětu:
1.Koncept Urban Forestry v Evropě a USA, Historie UF (dotace 4/0)
2.Benefity a negativa stromů ve městech (dotace 8/0)
3.UF - správa a plánování (dotace 8/0)
4.UF - výzkum a vzdělávání (dotace 4/0)
5.Praktické postupy UF (dotace 0/12)
 
a.Management a plánování UF
b.Péče o dřeviny
c.Hodnocení stavu stromů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost zhodnotit zdravotni stav dřevin
-Umění stanovení ekofyziologických charakteristik dřevin, potřebných pro určení jejich společenské hodnoty
-Znalost arboristických postupů
-Znalost systému péče o mimolesní zeleň

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení12 h
     práce v terénu6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava prezentace20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen za prezentaci na zvolené téma, zkouška je udělena za úspěšně splněný test. Test je elektronický a je hodnocen podle následující stupnice:
100 - 90 % = A
89,9 - 80 % = B
79,9 - 70 % = C
69,9 - 60 % = D
59,9 - 50% = E
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZUrban forestry: planning and managing urban greenspacesIllinois, USAWaveland Press, Inc.1997978-1-57766-510-6
ZEcology, planning, and management of urban forests: international perspectivesNew YorkSpringer978-0-387-71424-0
DUrban green: innovative parks for resurgent citiesWashington, DCIsland Press978-1-59726-679-6
DUrban Forestry & Urban GreeningMuenchenISSN 1618-8667
DUrban forests and trees: proceedings No 1LuxembourgEuropean communities200292-894-1374-3
DGreen and ecological technologies for urban planning: creating smart cities
DLandscape and Urban PlanningISSN 0169-2046
DOld-growth urban forests9781461405832
DKELCEY, J G.Urban biodiversity and design9781444318661

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: