Sylabus předmětu LYEF - Log Yards and Sawmilling (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LYEF
Název předmětu česky: Log Yards and Sawmilling
Název předmětu anglicky: Log Yards and Sawmilling
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit se se surovinovou základnou dříví, přípravou suroviny před její dodávkou na zpracovatelské závody. Znát operace, prováděné při výrobě řeziva, jejich smysl, řazení, strojně technologické vybavení a uspořádání pilařských závodů, návaznosti na související technologické celky. Znát vlastnosti řeziva jako materiálu pro následné výroby, vlivy na jeho jakost a použití.
 
Obsah předmětu:
1.
Lesy, jejich rozloha, skladba, zásoby dříví, těžba a příprava dřevní suroviny před její dodávkou na sklady zpracovatelských závodů. (dotace 2/1)
2.
Sklady suroviny. Příjem, skladování a ochrana kulatiny na skladech pilařských závodů. Měření, krácení, odkorňování, redukce kořenových náběhů, hledání kovů, třídění výřezů (smysl, způsoby a technologické zásady provádění jednotlivých operací, strojně technologické zařízení, dopravně mechanizační prostředky). Dispoziční řešení skladů kulatiny, organizace výroby, evidence, doklady. (dotace 6/3)
3.
Sortiment pilařských výrobků. Druhy, rozměry a jakostní třídy řeziva. Způsoby hodnocení jakosti. Jakostní a rozměrové třídění řeziva (dotace 2/4)
4.
Pořez výřezů. Druhy pořezů, vlastnosti, vhodnost použití. Výtěž řeziva. Pořezová schemata jejich sestavování, hodnoty výtěže. Ovlivnění výtěže. (dotace 2/4)
5.
Pilnice. Příprava před pořezem (operace, technologické a dispoziční řešení předpílí s ohledem na sortiment výroby, kapacitu a technickou úroveň pilnice) Rámová pila, pásová pila, kotoučová pila, prismovací sekačka, agregát (konstrukce strojů, vlastnosti, vhodnost použití). Zkracování a omítání řeziva (konstrukce pil, vybavení uzlů, technologické zásady provádění operací) Uspořádání pilnic (výběr a řazení operací, technologické vazby, vlivy na výtěž, jakost, rozměry řeziva, obsazení pracovníky, objem výroby, produktivita práce) Odpady (jejich vznik, množství, frakce, způsoby úpravy, skladování, zpracování a využití) (dotace 10/3)
6.
Sklady řeziva. Adjustace řeziva (operace, jejich pořadí a technologické zásady) Adjustační stanice (operace a způsoby jejich provádění, technologické a prostorové uspořádání stanic) Skladování řeziva (účel a způsoby, uspořádání skladu řeziva) Organizace výroby, evidence, doklady (dotace 6/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
práce v terénu
8 h
odborná exkurze
16 h
příprava na zkoušku
20 h
zpracování seminární práce
26 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - podmínkou udělení zápočtu je věcně správné vypracování programů. Programy jsou na úrovni výrobní dokumentace na závodech a týkají se částí: třídění výřezů, pracovní postupy, pořezová schemata, třídění řeziva.
Zkouška - je ústní s písemnou přípravou. Student si vylosuje 2 otázky (oblast sklady kulatiny a pilnice), ke kterým si podle charakteru otázky připraví poznámky, nákres, schema, ... Zkouška je vysvětlením (diskusí) zadané tematiky. Obě otázky jsou při hodnocení rovnocenné. Zkouška je neúspěšná, pokud student projeví úplnou neznalost tematu některé z otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANÁK, K. Log Yards. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 134 s. ISBN 978-80-7375-216-3.
JANÁK, K. Sawmills. Brno: MZLU, 2004. 156 s.
JANÁK, K. Sawn Wood. Brno: MZLU, 2004. 46 s.

Doporučená:
Der Rundholzplatz: Arbeiten und Anlagen im Sägewerk. Band 1. Stuttgart: DRW-Verlag Stuttgart, 1989. 284 s. ISBN 3-87181-331-1.
Spaner, Kreissägen, Bandsägen: Arbeiten und Anlagen im Sägewerk. Band 2. Stuttgart: DRW-Verlag Stuttgart, 1989. 300 s. ISBN 3-87181-332-X.
FONSECA, M A. The measurement of roundwood : methodologies and conversion ratios. Wallingford, UK: CABI Pub., 2005. 269 s. ISBN 978-0-85199-079-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: