Sylabus předmětu LYEF - Log Yards and Sawmilling (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LYEF
Název v jazyce výuky: Log Yards and Sawmilling
Název česky: Log Yards and Sawmilling
Název anglicky: Log Yards and Sawmilling
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Karel Janák, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Seznámit se se surovinovou základnou dříví, přípravou suroviny před její dodávkou na zpracovatelské závody. Znát operace, prováděné při výrobě řeziva, jejich smysl, řazení, strojně technologické vybavení a uspořádání pilařských závodů, návaznosti na související technologické celky. Znát vlastnosti řeziva jako materiálu pro následné výroby, vlivy na jeho jakost a použití.
 
Obsah předmětu:
1.Lesy, jejich rozloha, skladba, zásoby dříví, těžba a příprava dřevní suroviny před její dodávkou na sklady zpracovatelských závodů. (dotace 2/1)
2.Sklady suroviny. Příjem, skladování a ochrana kulatiny na skladech pilařských závodů. Měření, krácení, odkorňování, redukce kořenových náběhů, hledání kovů, třídění výřezů (smysl, způsoby a technologické zásady provádění jednotlivých operací, strojně technologické zařízení, dopravně mechanizační prostředky). Dispoziční řešení skladů kulatiny, organizace výroby, evidence, doklady. (dotace 6/3)
3.Sortiment pilařských výrobků. Druhy, rozměry a jakostní třídy řeziva. Způsoby hodnocení jakosti. Jakostní a rozměrové třídění řeziva (dotace 2/4)
4.Pořez výřezů. Druhy pořezů, vlastnosti, vhodnost použití. Výtěž řeziva. Pořezová schemata jejich sestavování, hodnoty výtěže. Ovlivnění výtěže. (dotace 2/4)
5.Pilnice. Příprava před pořezem (operace, technologické a dispoziční řešení předpílí s ohledem na sortiment výroby, kapacitu a technickou úroveň pilnice) Rámová pila, pásová pila, kotoučová pila, prismovací sekačka, agregát (konstrukce strojů, vlastnosti, vhodnost použití). Zkracování a omítání řeziva (konstrukce pil, vybavení uzlů, technologické zásady provádění operací) Uspořádání pilnic (výběr a řazení operací, technologické vazby, vlivy na výtěž, jakost, rozměry řeziva, obsazení pracovníky, objem výroby, produktivita práce) Odpady (jejich vznik, množství, frakce, způsoby úpravy, skladování, zpracování a využití) (dotace 10/3)
6.Sklady řeziva. Adjustace řeziva (operace, jejich pořadí a technologické zásady) Adjustační stanice (operace a způsoby jejich provádění, technologické a prostorové uspořádání stanic) Skladování řeziva (účel a způsoby, uspořádání skladu řeziva) Organizace výroby, evidence, doklady (dotace 6/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Znalost sortimentů suroviny
-Znalost strojně-technologického vybavení pilařského provozu
-Znalost vyráběných sortimentů řeziva
-Znalost výrobních operací

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     práce v terénu8 h
     odborná exkurze16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     zpracování seminární práce26 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - podmínkou udělení zápočtu je věcně správné vypracování programů. Programy jsou na úrovni výrobní dokumentace na závodech a týkají se částí: třídění výřezů, pracovní postupy, pořezová schemata, třídění řeziva.
Zkouška - je ústní s písemnou přípravou. Student si vylosuje 2 otázky (oblast sklady kulatiny a pilnice), ke kterým si podle charakteru otázky připraví poznámky, nákres, schema, ... Zkouška je vysvětlením (diskusí) zadané tematiky. Obě otázky jsou při hodnocení rovnocenné. Zkouška je neúspěšná, pokud student projeví úplnou neznalost tematu některé z otázek.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJANÁK, K.Log YardsBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-216-3
ZJANÁK, K.SawmillsBrnoMZLU2004
ZJANÁK, K.Sawn WoodBrnoMZLU2004
DDer Rundholzplatz: Arbeiten und Anlagen im Sägewerk. Band 1StuttgartDRW-Verlag Stuttgart19893-87181-331-1
DSpaner, Kreissägen, Bandsägen: Arbeiten und Anlagen im Sägewerk. Band 2StuttgartDRW-Verlag Stuttgart19893-87181-332-X
DFONSECA, M A.The measurement of roundwood : methodologies and conversion ratiosWallingford, UKCABI Pub.2005978-0-85199-079-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: