Sylabus předmětu ZED - Konstruování v CAD 3D (v AJ) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZED
Název předmětu česky: Konstruování v CAD 3D (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Engineering Drawing with CAD System Application
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Ing. Martin Sviták, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Martin Sviták, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základy návrhu součásti včetně aplikace CAD pro tvorbu 2D výkresů, základní znalost technického kreslení, grafické prvky - subjekty a jejich atributy, vydání z vytvořených objektů, kontrolní funkce v aplikacích CAD, dimenzování poznámek výkresu, procesy přenosu, zobrazení funkcí, analýza vytvořeného objektu.
 
Obsah předmětu:
1.Základní informace o CAD -- (historie vývoje CAD software ; přehled nejpoužívanějších CAD aplikací ; verze AutoCADu a kompatibilita jednotlivých verzí ; návaznost CAD v dalším procesu sériové výroby). (dotace 3/0)
2.
Základní nastavení a ovládání software (okno aplikace a ovládací prvky ; základní uživatelské nastavení aplikace ; zobrazování objektů ; souřadnicový systém ; hladiny, jejich tvorba a využití ; kreslící pomůcky a jejich nastavení ; modelový a výkresový prostor ). (dotace 1/2)
3.
Kreslení základních objektů (kreslení úseček, obdélníky, polygony ; kreslení kružnic, elips, oblouků ; tvorba křivek ; konstrukční čáry a multičáry). (dotace 1/2)
4.
Manipulace s objekty (příkazy posun, otoč, zrcadlení, kopie; pole obdélníkové a kruhové). (dotace 1/2)
5.Parametrické kreslení (princip parametrického kreslení; geometrické vazby; parametrické kótování). (dotace 1/2)
6.
Modifikace objektů (modifikace pomocí uzlových bodů; ořezání, prodloužení, protažení a spojení objektů; zaoblení, zkosení objektů). (dotace 1/2)
7.Šrafování (nastavení šrafování -- šrafovací styl; tvorba hranic šrafování; gradient; modifikace šraf). (dotace 1/2)
8.
Bloky a externí reference (princip použití bloků a externích referencí; tvorba bloků a jejich vložení; externí reference). (dotace 1/2)
9.
Kótování (nastavení a použití kótovacího stylu; praktické kótování; editace kót). (dotace 1/2)
10.
Textové entity (nastavení stylu písma; textový editor; modifikace textu). (dotace 1/2)
11.
Tvorba výkresu a převod do jiných CAD formátů(výkresový prostor; využití výřezů pro tvorbu výkresu; kótování výkresu; publikování výkresu; export ). (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
28 h
projektová práce
33 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava na průběžný test
15 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - samostatné zpracování 2D dokumentace zadaného modelu.
Zkouška - obhajoba vlastního projektu vč. ukázky namátkově vybraných příkazů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CHAPPELL, E. AutoCAD Civil 3D 2016 Essentials. -: John Wiley & Sons Inc, 2015. 416 s. ISBN 978-1-119-05959-2.
OMURA, G. AutoCAD 2002. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 1093 s. Profesional. ISBN 80-247-0339-4.
Autocad 2012 & autocad lt 2012 bible. 1. vyd. Indianapolis, IN: Wiley Pubishing, Inc., 2011. 1254 s. ISBN 978-1-118-02221-4.
VOICULESCU, I. -- DAVENPORT, C. Mastering AutoCAD Civil 3D 2016. -: Sybex, 2015. 400 s. ISBN 978-1-119-05974-5.
Technical drawing 101 with AutoCAD 2018: a multidisciplinary guide to drafting theory and practice with video instruction. SDC Publication, 2017. 498 s. ISBN 978-1-63057-098-9.
Tutorial guide to AutoCAD 2012. Mission, Kan.: SDC Publications, 1 s. ISBN 978-1-58503-643-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: