Sylabus předmětu ZED - Konstruování v CAD 3D (v AJ) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZED
Název v jazyce výuky: Technical Drawing with the CAD System Application
Název česky: Konstruování v CAD 3D (v AJ)
Název anglicky: Engineering Drawing with CAD System Application
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martin Sviták, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Zaměření předmětu:
Základy návrhu součásti včetně aplikace CAD pro tvorbu 2D výkresů, základní znalost technického kreslení, grafické prvky - subjekty a jejich atributy, vydání z vytvořených objektů, kontrolní funkce v aplikacích CAD, dimenzování poznámek výkresu, procesy přenosu, zobrazení funkcí, analýza vytvořeného objektu.
 
Obsah předmětu:
1.Základní informace o CAD -- (historie vývoje CAD software ; přehled nejpoužívanějších CAD aplikací ; verze AutoCADu a kompatibilita jednotlivých verzí ; návaznost CAD v dalším procesu sériové výroby). (dotace 3/0)
2.Základní nastavení a ovládání software (okno aplikace a ovládací prvky ; základní uživatelské nastavení aplikace ; zobrazování objektů ; souřadnicový systém ; hladiny, jejich tvorba a využití ; kreslící pomůcky a jejich nastavení ; modelový a výkresový prostor ). (dotace 1/2)
3.Kreslení základních objektů (kreslení úseček, obdélníky, polygony ; kreslení kružnic, elips, oblouků ; tvorba křivek ; konstrukční čáry a multičáry). (dotace 1/2)
4.Manipulace s objekty (příkazy posun, otoč, zrcadlení, kopie; pole obdélníkové a kruhové). (dotace 1/2)
5.Parametrické kreslení (princip parametrického kreslení; geometrické vazby; parametrické kótování). (dotace 1/2)
6.Modifikace objektů (modifikace pomocí uzlových bodů; ořezání, prodloužení, protažení a spojení objektů; zaoblení, zkosení objektů). (dotace 1/2)
7.Šrafování (nastavení šrafování -- šrafovací styl; tvorba hranic šrafování; gradient; modifikace šraf). (dotace 1/2)
8.Bloky a externí reference (princip použití bloků a externích referencí; tvorba bloků a jejich vložení; externí reference). (dotace 1/2)
9.Kótování (nastavení a použití kótovacího stylu; praktické kótování; editace kót). (dotace 1/2)
10.Textové entity (nastavení stylu písma; textový editor; modifikace textu). (dotace 1/2)
11.Tvorba výkresu a převod do jiných CAD formátů(výkresový prostor; využití výřezů pro tvorbu výkresu; kótování výkresu; publikování výkresu; export ). (dotace 1/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost výpočtu základní prostorové statistiky
-Schopnost využít počítačovou grafiku.
-Schopnost zpracování prostorové interpolace
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška14 h
     cvičení28 h
     projektová práce33 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     příprava na průběžný test15 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - samostatné zpracování 2D dokumentace zadaného modelu.
Zkouška - obhajoba vlastního projektu vč. ukázky namátkově vybraných příkazů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZCHAPPELL, E.AutoCAD Civil 3D 2016 Essentials-John Wiley & Sons Inc2015978-1-119-05959-2
ZOMURA, G.AutoCAD 2002PrahaGrada200380-247-0339-4
ZAutocad 2012 & autocad lt 2012 bibleIndianapolis, INWiley Pubishing, Inc.2011978-1-118-02221-4
ZVOICULESCU, I. -- DAVENPORT, C.Mastering AutoCAD Civil 3D 2016-Sybex2015978-1-119-05974-5
ZTechnical drawing 101 with AutoCAD 2018: a multidisciplinary guide to drafting theory and practice with video instructionSDC Publication2017978-1-63057-098-9
ZTutorial guide to AutoCAD 2012Mission, Kan.SDC Publications978-1-58503-643-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: