Sylabus předmětu ZFIV - Furniture and Interior Visualizations (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZFIV
Název předmětu česky:
Furniture and Interior Visualizations
Název předmětu anglicky:
Furniture and Interior Visualizations
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout představu a naučit dovednosti ve vizualizaci prostorových modelů objektů a prostředí.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
konzultace
16 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava prezentace
19 h
zpracování projektů
22 h
zpracování seminární práce
21 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínky udělení zápočtu spočívají ve zpracování příkladu k tématu výuky, prokázaná schopnost samostatného osvojení znalosti podle návodu, vizualizuace vlastního modelu nábytku nebo interiéru. Ústní prezentace tutoriálu 40%, závěrečné vizualizace 60%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Architectural rendering with 3ds Max and V-Ray: photorealistic visualization. Burlington: Focal Press, 213 s. ISBN 978-0-240-81477-3.
BOARDMAN, T. 3ds max 5. Brno: Computer press, 2004. 409 s. ISBN 80-722-6798-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: