Sylabus předmětu ZFIV - Furniture and Interior Visualizations (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZFIV
Název v jazyce výuky: Furniture and Interior Visualizations
Název česky: Furniture and Interior Visualizations
Název anglicky: Furniture and Interior Visualizations
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout představu a naučit dovednosti ve vizualizaci prostorových modelů objektů a prostředí.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Kompetence abstraktního myšlení.
-Rozvoj prostorové představivosti.
-Schopnost komunikovat v pracovních týmech.
-Schopnost využít počítačovou grafiku.
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     konzultace16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava prezentace19 h
     zpracování projektů22 h
     zpracování seminární práce21 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínky udělení zápočtu spočívají ve zpracování příkladu k tématu výuky, prokázaná schopnost samostatného osvojení znalosti podle návodu, vizualizuace vlastního modelu nábytku nebo interiéru. Ústní prezentace tutoriálu 40%, závěrečné vizualizace 60%.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZArchitectural rendering with 3ds Max and V-Ray: photorealistic visualizationBurlingtonFocal Press978-0-240-81477-3
ZBOARDMAN, T.3ds max 5BrnoComputer press200480-722-6798-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: