Sylabus predmetu ZETS - Ecosystems of the Tropics and Subtropics (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZETS
Název v jazyce výuky: Ecosystems of Tropics and Subtropics
Název česky: Ecosystems of the Tropics and Subtropics
Název anglicky: Ecosystems of the Tropics and Subtropics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Zaměření předmětu:
Základní informace o hlavních společenstvech světa, kterým říkáme biomy: tropický deštný les, tropický opadavý les, savany, pouště a polopouště, trvdolistá vegetace, subtropický deštný les. Probereme přírodní podmínky v jednotlivých biomech, jejich rozšíření, rozšířené životní formy, které se tu nacházejí a některé typické zástupce z říše rostlin a živočichů. Budeme se také zajímat stavem těchto biomů, případně jejich úbytkem a ochranou přírody.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost identifikovat základní druhy dřevin lesních ekosystémů Evropy
-Schopnost interpretovat data získaná z molekulární biologie.
-Schopnost samostatné práce s mikroskopem
-Schopnost určit základní rostlinné druhy.
-Základní prezentační dovednosti.
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     odborná exkurze10 h
     konzultace1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku12 h
     příprava na průběžný test4 h
     příprava prezentace6 h
     zpracování seminární práce4 h
Celkem61 h
 
Požadavky na ukončení:
seminární práce, zápočet, test
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRICHARDS, P W.The Tropical Rain ForestCambridgeCambridge University Press19960-521-442194-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 7. 2019.

Typ výstupu: