Course syllabus PBEF - Praktický průvodce životem stromů (v AJ) (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: PBEF
Název v jazyce výuky: Reveal Tree Structure and Function
Název česky: Praktický průvodce životem stromů (v AJ)
Název anglicky: Reveal Tree Structure and Function
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Marie Matoušková (cvičící)
Ing. Roman Plichta, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, stavby a životních procesů rostlin - od úrovně rostlinné buňky až po úroveň stromu. Pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.Mikroskopická technika - od světelné mikroskopie po elektronovou, co vidíme různými technikami? (dotace 1/2)
2.Anatomická analýza - základní metody a techniky. (dotace 1/2)
3.Rostlinná buňka - struktura a funkce, buněčná stěna, plastidy a mitochondrie. (dotace 1/2)
4.Cévnaté rostliny - jaké jsou jejich pletiva, jak rostou, meristémy - tajemství dřevin s dlouhou životností. (dotace 1/2)
5.Cévní svazky - xylém a floém krytosemenných a nahosemenných. (dotace 1/2)
6.Morfologie stromů - struktura a funkce kořenů, stonků a listů. (dotace 1/2)
7.Meteorologie - hlavní parametry a způsob jejich měření. (dotace 1/2)
8.Ekologie stresu - úvod (dotace 1/2)
9.Vodní provoz - teorie a praktická měření ve stresové ekologii. (dotace 1/2)
10.Fotosyntéza a respirace - teorie, praktická měření, indexy stresové ekologie. (dotace 1/2)
11.Minerální výživa - cyklus, transport a akumulace. (dotace 1/2)
12.Signalizace stresu - přehled, sekundární metabolity, genová exprese. (dotace 1/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita k učení se
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost identifikovat základní vlastnosti dřeva
-Schopnost mikroskopických analýz a jejich interpretace
-Schopnost samostatné práce s mikroskopem

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
     cvičení24 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení26 h
     příprava prezentace20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, vytvoření a prezentace zvoleného odborného tématu, napsání zápočtového testu, zkouška s písemnou a ústní částí
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLARCHER, W.Physiological plant ecology: ecophysiology and stressphysiology of functional groupsBerlinSpringer Verlag20033-540-43516-6
ZSCHULZE, E. -- BECK, E.Plant ecologyBerlinSpringer3-540-20833-X
ZTAIZ, L. -- ZEIGER, E.Plant physiologySunderland, Mass.Sinauer Associates0-87893-823-0
DANDRÉ, J.Vascular organization of angiosperms : a new visionEnfieldScience Publishers20051-57808-310-9
DHOLBROOK, N M. -- ZWIENIECKI, M A.Vascular transport in plantsAmsterdamElsevier Academic Press20050-12-088457-7
DVOLKMANN, D. -- BALUŠKA, F. -- MANCUSO, S.Communication in Plants: Neuronal Aspects of Plant LifeHeidelbergSpringer-Verlag Berlin Heidelberg20063-540-28475-3
DEVERT, R F.Esau's Plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body : their structure, function, and developmentHoboken, N.J.J. Wiley978-0-471-73843-5
DZIMMERMANN, M. -- TYREE, M.Xylem structure and the ascent of sap (2nd ed.).BerlinBerlin: Springer-Verlag.2002

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Type of output: