Sylabus předmětu ZAW - Akustika dřeva (v AJ) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZAW
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Akustika dřeva (v AJ)
Název anglicky: Acoustics of Wood
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Valentino Cristini (cvičící)
Ginevra Manzo (cvičící)
Ing. Patrik Nop (cvičící)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící)
Ing. Jan Zlámal (cvičící)
Výchozí předměty: studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Zaměření předmětu:
Výuka v angličtině, podrobné info v anglickém sylabu, nebo http://wood.mendelu.cz/ml/unod/?q=node/247. Student bude uveden do akustiky zejména akustických vlastností dřeva. Kurz sestává z témat: teorie akustiky, šíření vlny ve dřevě, dynamické a akustické vlastnosti, vnitřní tření a tlumení, experimentální metody, vliv faktorů, aplikace.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do kurzu. Obsah akustiky dřeva. Základy akustiky. (dotace 3/0)
2.Šíření vln ve dřevě. (dotace 3/0)
3.Dynamické a akustické vlastnosti dřev. Tlumení. (dotace 3/0)
4.Experiment-frekvenční analýza dřevěného tělesa, log. dekrement tlumení. (dotace 0/3)
5.Experim. metody popisu akustických vlastností dřeva.Zvuk jako nástroj pro nedestruktivní testování dřeva. (dotace 3/0)
6.Experiment-zjištění rychlosti zvuku ve dřevě, odvození dynamických modulů pružnosti. (dotace 1/2)
7.Vliv zrání na akust. vl. dřeva; vliv vlhkosti na akust. vl. dřeva. Zlepšování akustických vlastností dřeva. (dotace 3/0)
8.Opakování, krátký test. Akustickéé emise, základy stavební akustiky, dozvuk. Dřevo, akustika a architektura. (dotace 3/0)
9.Akustika hudebních nástrojů. (dotace 3/0)
10.Modální analýza, harmonická analýza, akustická analýza pomocí metody konečných prvků. (dotace 0/3)
11.Experiment -- zjištění vlastních tvarů rezonančnídesky metodou Chladniho obrazců. (dotace 0/3)
12.Dřevo a zvvukově-reprodukční systémy. (dotace 3/0)
13.Seminář. Prezentace seminárních prací. (dotace 0/3)
14.Akustika a akustické vlastnosti dřeva - opakování. (dotace 1/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Podnikatelský duch
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Dřevo a hudební nástroje
-Experimentální měření akustických vlastností dřeva
-Vztah mezi akustickými a mechanickými vlastnostmi materiálů
-Základy obecné akustiky

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     konzultace8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku12 h
     příprava na průběžný test4 h
     příprava prezentace6 h
     zpracování projektů12 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti si zvolí projekt na určité téma. Po úspěšné obhajobě projektu dostanou zápočet a mohou jít ke zkoušce. Ústní zkouška sestává z diskuse na vybraná témata předmětu. Známkuje se na stupnici A až F (nevyhověl).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBUCUR, V.Acoustics of WoodBoca RatonCRC Press19950-8493-4801-3
ZBADER, R.Computational mechanics of the classical guitarBerlinSpringer20053-540-25136-7
ZBODIG, J. -- JAYNE, B A.Mechanics of Wood and Wood CompositesMalabarKrieger Publish.Comp.19930-89464-777-6
ZBUCUR, V.Nondestructive characterization and imaging of woodBerlinSpringer20033-540-43840-8
ZComposite Materials: Mechanical Behavior and Structural AnalysisNew YorkSpringer Verlag19980-387-98426-7
ZBRÖKER, F.Proceedings of the 14th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood : May 2 - 4, 2005, University of Applied Sciences Eberswalde, GermanyAachenShaker20053-8322-3949-9
ZFRÝBA, L.Vibration of solids and structures under moving loadsPragueAcademia199980-200-0715-6
ZWorld Musical Instruments: Musikinstrumente der WeltAmsterdamPepin Press2008978-90-5768-116-5
ZMECHEL, F.Formulas of AcousticsBerlinSpringer2002
ZWave propagation in viscoelastic and poroelastic continua: a boundary element approachBerlin [u.a.Springer20013-54041632-3
ZZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R.The finite element method : Basic formulation and linear problems . Volume 1LondonMcGraw-Hill19890-07-084174-8
ZZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R.The finite element method : Solid and fluid Mechanics, dynamics and non-linearity . Volume 2BerkshireMcGraw-Hill19910-07-084175-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: