Sylabus předmětu ZBPH - Building Physics (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZBPH
Název v jazyce výuky: Building Physics
Název česky: Building Physics
Název anglicky: Building Physics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Richard Slávik, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je přiblížit základy stavební fyziky z pohledu transportu tepla a vlhkosti v budovách. V rámci kurzu jsou zmíněny i základy návrhu nízkoenergetických budov a vyžití obnovitelných zdrojů energie.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do stavební fyziky (dotace 2/0)
2.Stavební konstrukce (dotace 12/0)
 
a.mechanizmy přenosu tepla, rozložení teploty v konstrukci, jedno a více rozměrné šíření tepla, tepelné mosty
b.vlhkost v stavebních konstrukcích a její transportní mechanizmy, rozložení vlhkosti, povrchová a vnitřní kondenzace vlhkosti
c.posuzování stavebních konstrukcích a nástroje pro výpočet

3.Budova a vnitřní prostředí (dotace 6/0)
 
a.vnitřní prostředí
b.transport tepla a vlhkosti v budově
c.simulace budov a výpočetní nástroje

4.Nízkoenergetické budovy (nZEB) a obovitelné zrdoje energie (dotace 4/0)
 
a.koncept nZEB
b.obonitelné zdroje energie a jejich implementace v budovách

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     seminář10 h
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku12 h
     příprava prezentace12 h
     zpracování protokolů24 h
     zpracování projektů24 h
     zpracování seminární práce24 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Seminárni práce a zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHENS, H.Building Physics – Heat, Air and Moisture: Fundamentals and Engineering Methods with Examples and ExercisesBerlinErnst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG2012978-3-433-60130-3
ZHAGENTOFT, C.Introduction to Building PhysicsLundStudentlitteratur2001978-91-44-01896-6
DEN ISO 13788 Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods. Brussels : Comité Européen de Normalisation, 2012.
DEN 15026. Hygrothermal performance of building components and building elements - Assesment of moisture transfer by numerical simulation. Brussels : Comité Européen de Normalisation, 2007.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 26. 9. 2019.

Typ výstupu: