Sylabus předmětu ZBPH - Building Physics (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZBPH
Název předmětu česky:
Building Physics
Název předmětu anglicky:
Building Physics
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: Ing. Richard Slávik, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Richard Slávik, Ph.D. (garant, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je přiblížit základy stavební fyziky z pohledu transportu tepla a vlhkosti v budovách. V rámci kurzu jsou zmíněny i základy návrhu nízkoenergetických budov a vyžití obnovitelných zdrojů energie.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do stavební fyziky (dotace 2/0)
2.
Stavební konstrukce (dotace 12/0)
 
a.
mechanizmy přenosu tepla, rozložení teploty v konstrukci, jedno a více rozměrné šíření tepla, tepelné mosty
b.
vlhkost v stavebních konstrukcích a její transportní mechanizmy, rozložení vlhkosti, povrchová a vnitřní kondenzace vlhkosti
c.
posuzování stavebních konstrukcích a nástroje pro výpočet

3.
Budova a vnitřní prostředí (dotace 6/0)
 
a.
vnitřní prostředí
b.transport tepla a vlhkosti v budově
c.simulace budov a výpočetní nástroje

4.
Nízkoenergetické budovy (nZEB) a obovitelné zrdoje energie (dotace 4/0)
 
a.
koncept nZEB
b.
obonitelné zdroje energie a jejich implementace v budovách

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
seminář
10 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
12 h
příprava prezentace12 h
zpracování protokolů24 h
zpracování projektů24 h
zpracování seminární práce
24 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Seminárni práce a zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HENS, H. Building Physics – Heat, Air and Moisture: Fundamentals and Engineering Methods with Examples and Exercises. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, 2012. 284 s. ISBN 978-3-433-60130-3.
HAGENTOFT, C. Introduction to Building Physics. Lund: Studentlitteratur, 2001. 444 s. ISBN 978-91-44-01896-6.

Doporučená:
EN ISO 13788 Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods. Brussels : Comité Européen de Normalisation, 2012.
EN 15026. Hygrothermal performance of building components and building elements - Assesment of moisture transfer by numerical simulation. Brussels : Comité Européen de Normalisation, 2007.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: