Sylabus předmětu ZDCH - Dendrochronology (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZDCH
Název v jazyce výuky: Dendrochronology
Název česky: Dendrochronology
Název anglicky: Dendrochronology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Tomáš Kolář, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámení s metodikou odběru a měření vzorků, osvojení si práce s datovacími programy, poznání možností využití letokruhových analýz a jejich interpretací, informace o nejnovějších metodách v evropské dendrochronologii. Znalost datování historického a recentního dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 0/1)
2.Stavba dřeva (dotace 0/2)
3.Základy dendrochronologie (dotace 0/3)
4.Dendroekologie (dotace 0/3)
5.Subfosilní dřevo a C14 datování (dotace 0/2)
6.Další využití dendrochronologie (dotace 0/1)
7.Seminář 1 - praktické ukázky dendrochronologie (dotace 0/8)
8.Seminář 2 - praktické ukázky dendrochronologie (dotace 0/8)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku10 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování seminární práce22 h
Celkem70 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná povinná účast na cvičení, odevzdání seminární práce, napsání elektronického zápočtového testu na 70 %.

Seminární práce bude členěna následovně: 1. Titulní strana (název práce, jména všech členů skupiny, obor, datum,...), 2. Cíl práce, 3. Materiál a metodika (popis porostu, odběr vzorků, příprava vzorků, měřeni vzorků, datování vzorků), 4. Výsledky (grafy -- synchronizace jednotlivých letokruhových křivek, analýza významných negativních let -- které roky byly významně negativní a kolik stromů v těchto letech negativně reagovalo) -- vše doplnit slovním komentářem, 5. Diskuse, 6. Závěr, 7. Použitá literatura.

Elektronický zápočtový test trvá 30 min, bude vygenerováno celkem 20 otázek ze čtyř kategorií: 5 otázek z okruhu Subfosilní dřevo; 5 otázek z okruhu Stavba dřeva; 5 otázek z okruhu Dendroekologie; 5 otázek z okruhu Dendrochronologické datování. Pro úspěšné splnění testu je nutné dosáhnout minimálně 70% úspěšnosti.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFundamentals of tree-ring researchTucsonUniversity of Arizona Press978-0-8165-2684-0
ZSCHWEINGRUBER, F H.Trees and Wood in Dendrochronology: Morphological, Anatomical, and Tree-Ring. Analytical Characteristics.BerlinSpringer-Verlag19933-540-54915-3
DCOOK, E. -- KAIRIUKSTIS, L.Methods of DendrochronologyApplications in the Environmental Sciences. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers and International Institute for Applied Systems Analysis1990
DSCHWEINGRUBER, F H.Tree rings and environment dendroecologyBernePaul Haupt Publishers19963-258-05458-4
DWAGENFÜHR, R.HolzatlasMünchenFachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag20003-446-21390-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: