Sylabus předmětu SVNK1 - Světový jazyk - Němčina K 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVNK1
Název v jazyce výuky: Deutsch K 1
Název česky: Světový jazyk - Němčina K 1
Název anglicky: German K 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: němčina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - angličtina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Španělština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Ruština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština K 1 a ne Světový jazyk - Italština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština K 1
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.Lekce 1 (dotace 0/0)
 
a.Téma: Seznamování, rodina
b.2.pád
c.Spojka "weil"

2.Lekce 1 (dotace 0/0)
 
a.Téma: Rodina
b.Minulý čas "Perfekt"

3.Lekce 2 (dotace 0/0)
 
a.Téma: Bydlení
b.Předložky se 3. a 4. pádem

4.Lekce 2 (dotace 0/0)
 
a.Předložky se 3. a 4. pádem
b.Směrová příslovce

5.Lekce 3 (dotace 0/0)
 
a.Téma: Stravování, v restauraci
b.Neurčitá a přivlastňovací zájmena
c.Časová příslovce

6.Lekce 4 (dotace 0/0)
 
a.Téma: Zaměstnání, povolání
b.Rady - podmiňovací způsob slovesa "sollen"
c.Spojka "wenn"

7.Lekce 5 (dotace 0/0)
 
a.Téma: Sport
b.Zvratná slovesa
c.Slovesa s předložkou

8.Lekce 5 (dotace 0/0)
 
a.Téma: Sport
b.Zájmenná příslovce

9.Lekce 6 (dotace 0/0)
 
a.Téma: Vzdělání a kariéra
b.Minulý čas modálních sloves

10.Lekce 6 (dotace 0/0)
 
a.Téma: Systém vzdělávání, univerzita
b.Spojka "dass"

11.Lekce 7 (dotace 0/0)
 
a.Téma: Svátky a oslavy
b.Přivlastňovací zájmena a neurčitý člen

12.Lekce 7 (dotace 0/0)
 
a.Postavení předmětů ve větě

13.Opakování (dotace 0/0)
14.Souhrnný test (dotace 0/0)
 
a.Souhrnný test ověřující znalosti slovní zásoby a gramatiky

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen porozumět středně pokročilým textům v cizím jazyce a sestavovat je.
-Student ovládá středně pokročilou slovní zásobu a fráze v cizím jazyce.
-Student rozumí středně pokročilým gramatickým strukturám cizího jazyka.
-Student se dokáže účastnit interakcí v cizím jazyce.
-Student si umí vyžádat detailní informace v cizím jazyce a také je předat.
-Student umí napsat krátký dopis či e-mail v cizím jazyce.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace16 h
Samostudium
     příprava na průběžný test40 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinnen se v průběhu semestru seznámit se klíčovými znalostmi gramatických struktur a slovní zásoby a osvojit si je za pomoci základní literatury a e-learningu. Na základě splnění těchto podmínek mu bude udělen zápočet.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHILPERT, S. a kol.Schritte 3 international: Kursbuch + ArbeitsbuchIsmaningHueber2006978-3-19-001853-6
DSPECHT, F. -- GOTTSTEIN-SCHRAMM, B. -- KALENDER, S.Schritte ÜbungsgrammatikIsmaningHUeber2010978-3-19-301911-0
DNIEBISCH, D.Schritte international 3+4: Intensivtrainer mit Audio CDIsmaningHueber Verlag2009978-3-19-011853-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: