Sylabus předmětu SVFK1 - Světový jazyk - Francouzština K 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVFK1
Název v jazyce výuky: Světový jazyk - Francouzština K 1
Název česky: Světový jazyk - Francouzština K 1
Název anglicky: French K 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: francouzština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Anna Lazarová (tutor)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - angličtina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Němčina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina K 1 a ne Světový jazyk - Španělština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština K 1 a ne Světový jazyk - Ruština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština K 1 a ne Světový jazyk - Italština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština K 1
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.Leçon 1 (dotace 0/0)
 
a.L'imparfait
b.Y a une fille qu'habite chez moi

2.Leçon 2 (dotace 0/0)
 
a.L'imparfait
b.Dans la maison

3.Leçon 3 (dotace 0/0)
 
a.Les adjectifs
b.Dans la maison

4.Leçon 4 (dotace 0/0)
 
a.Les pronoms possessifs
b.À chacun sa musique

5.Leçon 5 (dotace 0/0)
 
a.La question
b.L'interrogation

6.Leçon 6 (dotace 0/0)
 
a.L'interrogation
b.Le passé récent
c.L'amour de l'art

7.Leçon 7 (dotace 0/0)
 
a.Le subjonctif
b.L'art et la culture

8.Leçon 8 (dotace 0/0)
 
a.Le subjonctif
b.Les arts appliqués

9.Leçon 9 (dotace 0/0)
 
a.Opakování

10.Leçon 10 (dotace 0/0)
 
a.La comparaison
b.La géographie

11.Leçon 11 (dotace 0/0)
 
a.La négation
b.Ne...que

12.Leçon 12 (dotace 0/0)
 
a.Les articles
b.Quand la pub délire

13.Leçon 13 (dotace 0/0)
 
a.Opakování

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen porozumět středně pokročilým textům v cizím jazyce a sestavovat je.
-Student ovládá středně pokročilou slovní zásobu a fráze v cizím jazyce.
-Student rozumí středně pokročilým gramatickým strukturám cizího jazyka.
-Student se dokáže účastnit interakcí v cizím jazyce.
-Student si umí vyžádat detailní informace v cizím jazyce a také je předat.
-Student umí napsat krátký dopis či e-mail v cizím jazyce.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení46 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R.Connexions 2ParisDidier20042-278-05532-1
DLOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R.Latitudes 2ParisDidier20092-278-06266-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: