Sylabus predmetu MZDAC - Mezinárodní zdanění v AJ (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MZDAC
Název v jazyce výuky: Mezinárodní zdanění v AJ
Název česky: Mezinárodní zdanění v AJ
Název anglicky: International Taxation
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s problematikou mezinárodního zdanění a daňových vztahů k zahraničí, s vývojem harmonizace přímého a nepřímého zdanění v Evropské unii, s daňovými soustavami členských zemí EU, s mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění a se základními zásadami zdaňování příjmů rezidentů a nonrezidentů včetně daňových aspektů mezinárodního pronájmu pracovní síly.
 
Obsah předmětu:
1.Smlouvy o zamezení mezinárodního dvojího zdanění (dotace 2/2)
2.Metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění (dotace 2/4)
3.Zdaňování příjmů rezidenta ČR se zdrojem v zahraničí (dotace 4/2)
4.Zdaňování příjmu nonrezidentů ze zdrojem příjmů v ČR (dotace 2/2)
5.Zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly (dotace 2/2)
6.Legislativní základy daňové harmonizace v EU a místo daní v evropské ekonomické integraci (dotace 4/0)
7.Harmonizace přímého zdanění v EU (dotace 4/4)
8.Harmonizace nepřímého zdanění v EU (dotace 4/4)
9.Daňové systémy členských zemí EU (dotace 4/8)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student disponuje kompetencí strukturovat mezinárodní daňové plánování, řídit transakce a vyhodnocovat jejich dopad.
-Student disponuje schopností řídit a navrhovat mezinárodní daňové plánování v rozdílných typech subjektů.
-Student získá komplexní znalost evropských daňových systémů, smluv o zamezení dvojího zdanění a směrnic EU v oblasti zdanění.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška42 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     příprava prezentace4 h
     zpracování seminární práce32 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
student předloží vypracovanou seminární práci v rozsahu cca 15 stran
ústní zkouška při níž musí student prokázat kromě teoretických znalostí schopnost praktického řešení mezinárodních daňových situací
opravná zkouška taktéž ústní
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNERUDOVÁ, D.Harmonizace daňových systémů zemí Evropské uniePrahaWolters Kluwer ČR2011978-80-7357-695-0
ZŠIROKÝ, J.Daně v Evropské uniiPrahaLinde2009978-80-7201-746-1
ZSOJKA, V.Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmůPrahaASPI2008978-80-7357-354-6
DLANG, M. a kol.Introduction to European tax law on direct taxationWienLinde Verlag Wien2008978-3-7073-0933-1
DIntroduction to the law of double taxation conventionsWienLinde2010978-90-8722-082-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: