Sylabus předmětu SBZ - Státní bakalářská zkouška (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SBZ
Název v jazyce výuky: Státní bakalářská zkouška, Final Bachelor Exam
Název česky: Státní bakalářská zkouška
Název anglicky: Final Bachelor Exam
Způsob ukončení a počet kreditů: státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Radim Farana, CSc. (garant)
Ing. Petra Křupalová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Bakalářský seminář nebo Bakalářský seminář IS/ICT nebo Bakalářský seminář v AJ
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oboru studia a ze studijní specializace. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky je podmínkou řádného ukončení studia a udělení titulu podle zákona o VŠ.
 
Obsah předmětu:
1.Státní závěrečná zkouška (dotace 0/0)
 
a.obhajoba bakalářské práce
b.odborná rozprava k tématům studijního programu
c.odborná rozprava k tématům studijního oboru
d.odborná rozprava k tématům specializace studia

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
komisionální ústní zkouška
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: