Sylabus predmetu SVA1 - Světový jazyk - Angličtina 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVA1
Název v jazyce výuky: English 1
Název česky: Světový jazyk - Angličtina 1
Název anglicky: English 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Výchozí předměty: VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - němčina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Španělština 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Ruština 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a zdokonalení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na jazykové úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.Lekce 1B (dotace 0/2)
 
a.přítomný čas prostý, slovní pořádek v otázkách, adjektiva, popis vlastností a vzhledu, rodina, přátelé a vztahy

2.Lekce 1C (dotace 0/2)
 
a.přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý, předložky místní, oblečení, v hotelu

3.Lekce 2A (dotace 0/2)
 
a.minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, dovolená a prázdniny

4.Lekce 2B (dotace 0/2)
 
a.minulý čas průběhový a jeho použití v porovnání s minulým časem prostým, předložky at, in, on, shrnutí lekcí 1 a 2

5.Lekce 3A (dotace 0/2)
 
a.vyjádření budoucnosti (plány a předpovědi)-vazba going to, letiště a cestování letadlem

6.Lekce 3B (dotace 0/2)
 
a.přítomný čas prostý pro vyjádření budoucnosti, návrhy a nabídky, slovesa následovaná určitou předložkou

7.Lekce 3C (dotace 0/2)
 
a.vedlejší vztažné věty, vyjádření neznámých slov opisem, v restauraci

8.Lekce 4A (dotace 0/2)
 
a.předpřítomný čas prostý a výrazy, které se s ním typicky pojí, domácí práce, vazby se slovesy make a do, vztahy v rodině

9.Lekce 4B (dotace 0/2)
 
a.předpřítomný čas a jeho použití ve srovnání s minulým časem, nakupování

10.Lekce 4C (dotace 0/2)
 
a.neurčitá zájmena, přídavná jména zakončená koncovkami -ed a -ing, shrnutí lekcí 3 a 4

11.Lekce 5A (dotace 0/2)
 
a.komparativ přídavných jmen, fráze a ustálená slovní spojení se slovem time, životní styl

12.Lekce 5B (dotace 0/2)
 
a.superlativ přídavných jmen, popis měst

13.Souhrnné opakování (dotace 0/2)
 
a.souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby

14.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.souhrnný test testující znalost gramatiky a slovní zásoby z lekcí 1B-5B

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen porozumět středně pokročilým textům v cizím jazyce a sestavovat je.
-Student ovládá středně pokročilou slovní zásobu a fráze v cizím jazyce.
-Student rozumí středně pokročilým gramatickým strukturám cizího jazyka.
-Student se dokáže účastnit interakcí v cizím jazyce.
-Student si umí vyžádat detailní informace v cizím jazyce a také je předat.
-Student umí napsat krátký dopis či e-mail v cizím jazyce.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku7 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZOXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C.English File Pre-Intermediate Student's Book Third EditionOxfordOxford University Press2012978-0-19-459881-1
ZOXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. -- SELIGSON, P.English File third edition Pre-intermediate WorkbookOxfordOxford University Press2012
DMURPHY, R.English Grammar in UseCambridgeCambridge University Press200405-2153-762-2
DREDMAN, S.English Vocabulary in Use Pre-Intermediate&IntermediateCambridgeCambridge University Press20100-521-01171-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: