Sylabus předmětu SVS1 - Světový jazyk - Španělština 1 (PEF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVS1
Název předmětu česky: Světový jazyk - Španělština 1
Název předmětu anglicky: Spanish 1
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
španělština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Markéta Kocmánková (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouška a (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina) a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Ruština 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Středa9.00-10.50
Q21
Cvičení
Každý týden
22
Středa
11.00-12.50Q21M. KocmánkováCvičení
Každý týden
22
Středa
13.00-14.50
Q21
M. Kocmánková
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a zdokonalení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev)na úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.
Unidad 1 (dotace 0/2)
 
a.
opakování gramatiky úrovně A1, slovesa typu gustar, slovesa se zvratnými zájmeny; každodenní aktivity, denní režim, nepravidelná slovesa v přítomném čase

2.Unidad 1 (dotace 0/2)
 
a.minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa, každodenní aktivity, španělské obyčeje, shrnutí lekce 1

3.
Unidad 2 (dotace 0/2)
 
a.tázací zájmena a příslovce, minulý čas prostý, biografie

4.
Unidad 2 (dotace 0/2)
 
a.
číslovky, datum, slovní zásoba týkající se geografie, shrnutí lekce 2

5.
Unidad 3 (dotace 0/2)
 
a.
slovesa ser a estar, jejich použití, předpřítomný čas, nepravidelná slovesa, rodina

6.
Unidad 3 (dotace 0/2)
 
a.použití předpřítomného a minulého prostého času, vazby hay que, (no) se puede, přízvuk, přídavná jména pro popis vlastností a nálad, shrnutí lekce 3

7.Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.opakování vazeb typu "se puede", budoucí čas prostý, pravidla přízvuku

8.
Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.minulý čas prostý x předpřítomný čas, podmiňovací způsob, bydlení, film a filmový průmysl

9.
Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.
přímý a nepřímý předmět u osobních zájmen, bydlení, shrnutí lekce 4

10.
Unidad 5 (dotace 0/2)
 
a.souminulý čas, dopravní prostředky, cestování, ustálené výrazy pro určení času/místa

11.
Unidad 5 (dotace 0/2)
 
a.
souminulý čas, komparativ a superlativ přídavných jmen, superlativ absolutní, předložky místní, vysvětlování cesty, shrnutí lekce 5

12.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.
opakování, člen, předložky, minulé časy

13.Souhrnné opakování (dotace 0/0)
 
a.
souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby z lekcí 1-5

14.
Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.
souhrnný test ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby z lekcí 1-5

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SARDINERO FRANCOS, C. -- CASTRO VIÚDEZ, F. -- RODERO DÍEZ, I. Nuevo Español en marcha 2 - Libro del alumno. España: SGEL, 2014. 152 s. ISBN 978-84-9778-378-1.
SARDINERO FRANCOS, C. -- CASTRO VIÚDEZ, F. -- RODERO DÍEZ, I. Nuevo Español en marcha 2 - Cuaderno de ejercicios. España: SGEL, 2014. 72 s. ISBN 978-84-9778-379-8.

Doporučená:
GUZMÁN, M. -- LÓPEZ, J. Viva el vocabulario - Iniciación (A1-B1). Madrid: en Clave -ELE, 2007. 160 s.
RAYA, R. -- CASTANEDA, A. -- MARTÍNEZ, P. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión Ele, 2011. 286 s. ISBN 978-84-8443-726-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 9. 2019.

Typ výstupu: