Sylabus předmětu SVS1 - Světový jazyk - Španělština 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVS1
Název v jazyce výuky: Español 1
Název česky: Světový jazyk - Španělština 1
Název anglicky: Spanish 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: španělština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Markéta Kocmánková (cvičící, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouška a (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina) a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Ruština 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a zdokonalení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev)na úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.Unidad 1 (dotace 0/2)
 
a.opakování gramatiky úrovně A1, slovesa typu gustar, slovesa se zvratnými zájmeny; každodenní aktivity, denní režim, nepravidelná slovesa v přítomném čase

2.Unidad 1 (dotace 0/2)
 
a.minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa, každodenní aktivity, španělské obyčeje, shrnutí lekce 1

3.Unidad 2 (dotace 0/2)
 
a.tázací zájmena a příslovce, minulý čas prostý, biografie

4.Unidad 2 (dotace 0/2)
 
a.číslovky, datum, slovní zásoba týkající se geografie, shrnutí lekce 2

5.Unidad 3 (dotace 0/2)
 
a.slovesa ser a estar, jejich použití, předpřítomný čas, nepravidelná slovesa, rodina

6.Unidad 3 (dotace 0/2)
 
a.použití předpřítomného a minulého prostého času, vazby hay que, (no) se puede, přízvuk, přídavná jména pro popis vlastností a nálad, shrnutí lekce 3

7.Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.opakování vazeb typu "se puede", budoucí čas prostý, pravidla přízvuku

8.Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.minulý čas prostý x předpřítomný čas, podmiňovací způsob, bydlení, film a filmový průmysl

9.Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.přímý a nepřímý předmět u osobních zájmen, bydlení, shrnutí lekce 4

10.Unidad 5 (dotace 0/2)
 
a.souminulý čas, dopravní prostředky, cestování, ustálené výrazy pro určení času/místa

11.Unidad 5 (dotace 0/2)
 
a.souminulý čas, komparativ a superlativ přídavných jmen, superlativ absolutní, předložky místní, vysvětlování cesty, shrnutí lekce 5

12.Opakování (dotace 0/2)
 
a.opakování, člen, předložky, minulé časy

13.Souhrnné opakování (dotace 0/0)
 
a.souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby z lekcí 1-5

14.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.souhrnný test ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby z lekcí 1-5

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen porozumět středně pokročilým textům v cizím jazyce a sestavovat je.
-Student ovládá středně pokročilou slovní zásobu a fráze v cizím jazyce.
-Student rozumí středně pokročilým gramatickým strukturám cizího jazyka.
-Student se dokáže účastnit interakcí v cizím jazyce.
-Student si umí vyžádat detailní informace v cizím jazyce a také je předat.
-Student umí napsat krátký dopis či e-mail v cizím jazyce.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku7 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSARDINERO FRANCOS, C. -- CASTRO VIÚDEZ, F. -- RODERO DÍEZ, I.Nuevo Español en marcha 2 - Libro del alumnoEspañaSGEL2014978-84-9778-378-1
ZSARDINERO FRANCOS, C. -- CASTRO VIÚDEZ, F. -- RODERO DÍEZ, I.Nuevo Español en marcha 2 - Cuaderno de ejerciciosEspañaSGEL2014978-84-9778-379-8
DGUZMÁN, M. -- LÓPEZ, J.Viva el vocabulario - Iniciación (A1-B1)Madriden Clave -ELE2007
DRAYA, R. -- CASTANEDA, A. -- MARTÍNEZ, P.Gramática básica del estudiante de españolBarcelonaDifusión Ele2011978-84-8443-726-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: