Sylabus předmětu SVI1 - Světový jazyk - Italština 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVI1
Název v jazyce výuky: Italiano 1
Název česky: Světový jazyk - Italština 1
Název anglicky: Italian 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: italština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Výchozí předměty: VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouška a (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina) a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Španělština 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Ruština 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština 1
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.Opakování gramatiky úroveň A1 (dotace 0/2)
 
a.časování slovesných tříd, zejména nepravidelných sloves, tvoření množného čísla, spojování předložek se členy určitými, přivlastňovací zájmena, číslovky
b.osobní prezentace, rodina - charakteristiky, příbuzenské vztahy, zájmy.

2.Lekce 8 (dotace 0/2)
 
a.osobní zájmena nepřízvučná ve 4. pádě, sloveso dovere
b.popis osoby

3.Lekce 8 (dotace 0/2)
 
a.krácení vedlejších vět příslovečných: di + infinitiv, ukazovací zájmeno quello
b.lidské tělo

4.Lekce 9 (dotace 0/2)
 
a.osobní zájmena nepřízvučná ve 3. pádě, sloveso dire a dare
b.bydlení - typy bydlení, popis domu, vybavení domácnosti

5.Lekce 9 (dotace 0/2)
 
a.krácení vedlejších vět předmětných: di + infinitiv, základy tvorby rozkazovacího způsobu
b.volný čas - zájmy

6.Lekce 9 (dotace 0/2)
 
a.opakování, některá nepravidelná slovesa
b.kultura, sport

7.Lekce 10 (dotace 0/2)
 
a.zvratná slovesa
b.nakupování - obchody, zboží, typy prodejen, způsoby placení

8.Lekce 10 (dotace 0/2)
 
a.sloveso uscire a rimanere
b.národní kuchyně a stravování

9.Lekce 10 (dotace 0/2)
 
a.hodiny, datum, měsíce, dny v týdnu
b.konverzace

10.Lekce Revisione (dotace 0/2)
 
a.procvičování předešlé gramatiky

11.Souhrnné opakování (dotace 0/2)
 
a.opakování probraných gramatických jevů z předešlých lekcí

12.Souhrnné opakování (dotace 0/2)
 
a.opakování slovní zásoby a jednotlivých konverzačních témat

13.Příprava na závěrečné testování (dotace 0/2)
14.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen porozumět středně pokročilým textům v cizím jazyce a sestavovat je.
-Student ovládá středně pokročilou slovní zásobu a fráze v cizím jazyce.
-Student rozumí středně pokročilým gramatickým strukturám cizího jazyka.
-Student se dokáže účastnit interakcí v cizím jazyce.
-Student si umí vyžádat detailní informace v cizím jazyce a také je předat.
-Student umí napsat krátký dopis či e-mail v cizím jazyce.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku7 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZProgetto italiano nuovo: corso multimediale di lingua e civilta italiana.AteneEdiLingua2008978-960-6632-24-2
ZProgetto italiano nuovo: corso multimediale di lingua e civilta italiana.AteneEdiLingua2010978-960-6632-25-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: