Sylabus předmětu SVF1 - Světový jazyk - Francouzština 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVF1
Název v jazyce výuky: Français 1
Název česky: Světový jazyk - Francouzština 1
Název anglicky: French 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: francouzština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Anna Lazarová (tutor)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouška a (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina) a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Španělština 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština 1 a ne Světový jazyk - Ruština 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a zdokonalení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.Lekce 1 (dotace 0/2)
 
a.Imperfektum
b.Y a une fille qu'habite chez moi - práce s poslechem

2.Lekce 2 (dotace 0/2)
 
a.Imperfektum 2
b.Slovní zásoba dům a domácnost

3.Lekce 3 (dotace 0/2)
 
a.Přídavná jména
b.Domácí práce

4.Lekce 4 (dotace 0/2)
 
a.Přivlastňovací zájmena
b.À chacun sa musique - práce s textem

5.Lekce 5 (dotace 0/2)
 
a.Otázka
b.Otázka inverzní

6.Lekce 6 (dotace 0/2)
 
a.Otázka
b.Blízká minulost
c.L'amour de l'art - práce s textem

7.Lekce 7 (dotace 0/2)
 
a.Konjunktiv
b.L'art et la culture - práce s textem

8.Lekce 8 (dotace 0/2)
 
a.Konjunktiv nepravidelných sloves
b.Les arts appliqués - práce s textem

9.Leçon 9 (dotace 0/2)
 
a.Opakování

10.Lekce 10 (dotace 0/2)
 
a.Stupňování přídavných jmen a příslovcí
b.La géographie - práce s textem

11.Lekce 11 (dotace 0/2)
 
a.Zápor
b.Vazba ne...que

12.Lekce 12 (dotace 0/2)
 
a.Členy
b.Quand la pub délire - práce s textem

13.Opakování (dotace 0/2)
14.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen porozumět středně pokročilým textům v cizím jazyce a sestavovat je.
-Student ovládá středně pokročilou slovní zásobu a fráze v cizím jazyce.
-Student rozumí středně pokročilým gramatickým strukturám cizího jazyka.
-Student se dokáže účastnit interakcí v cizím jazyce.
-Student si umí vyžádat detailní informace v cizím jazyce a také je předat.
-Student umí napsat krátký dopis či e-mail v cizím jazyce.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku7 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R.Connexions 2ParisDidier20042-278-05532-1
DLOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R.Latitudes 2ParisDidier20092-278-06266-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: