Sylabus předmětu SVF1 - Světový jazyk - Francouzština 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVF1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Francouzština 1
Název předmětu anglicky:
French 1
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Anna Lazarová (tutor)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouška a (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina) a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Španělština 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština 1 a ne Světový jazyk - Ruština 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
Q21
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
17.00-18.50
Q21
M. Novotná
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a zdokonalení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 1 (dotace 0/2)
 
a.
Imperfektum
b.
Y a une fille qu'habite chez moi - práce s poslechem

2.
Lekce 2 (dotace 0/2)
 
a.
Imperfektum 2
b.Slovní zásoba dům a domácnost

3.Lekce 3 (dotace 0/2)
 
a.
Přídavná jména
b.Domácí práce

4.
Lekce 4 (dotace 0/2)
 
a.Přivlastňovací zájmena
b.
À chacun sa musique - práce s textem

5.
Lekce 5 (dotace 0/2)
 
a.Otázka
b.
Otázka inverzní

6.Lekce 6 (dotace 0/2)
 
a.
Otázka
b.
Blízká minulost
c.L'amour de l'art - práce s textem

7.
Lekce 7 (dotace 0/2)
 
a.
Konjunktiv
b.
L'art et la culture - práce s textem

8.
Lekce 8 (dotace 0/2)
 
a.Konjunktiv nepravidelných sloves
b.
Les arts appliqués - práce s textem

9.
Leçon 9 (dotace 0/2)
 
a.
Opakování

10.
Lekce 10 (dotace 0/2)
 
a.
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
b.
La géographie - práce s textem

11.
Lekce 11 (dotace 0/2)
 
a.
Zápor
b.Vazba ne...que

12.
Lekce 12 (dotace 0/2)
 
a.
Členy
b.Quand la pub délire - práce s textem

13.
Opakování (dotace 0/2)
14.Souhrnný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Connexions 2. Paris: Didier, 2004. 192 s. ISBN 2-278-05532-1.

Doporučená:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Latitudes 2. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06266-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 9. 2019.

Typ výstupu: