Sylabus předmětu TMBD - Tvarování materiálů na bázi dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TMBD
Název předmětu česky:
Tvarování materiálů na bázi dřeva
Název předmětu anglicky:
Shaping Wood-Based Materials
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Luďka Hlásková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Ing. Aleš Solař, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem výuky předmětu je teoretická a praktická znalost tvarovaných materiálů na bázi dřeva. Znalost používání dýh a vrstvených materiálů na bázi dřeva ve výrobě nábytku.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy, klasifikace materiálů (dotace 2/1)
 
a.
Materiály na bázi dřeva
b.
Klasifikace a charakteristika materiálů
c.
Možnosti jejich použití

2.
Význam tvarování materiálů na bázi dřeva (dotace 2/1)
3.
Způsoby tvarování materiálů (ohýbání, tvarování lamelováním, tvarování ve VF poli, apod.). (dotace 2/1)
4.
Technologické podmínky a možnosti tvarování materiálů na bázi dřeva (dotace 2/1)
 
a.
Faktory ovlivňující procesy tvarování
b.
Technologický postup tvarování materiálů

5.Vlastnosti použití materiálů na bázi dřeva (dotace 2/1)
6.
Výroba základního tvaru plošných dílců (dotace 2/1)
 
a.
Stroje a zařízení na tvarování materiálů na bázi dřeva - klasifikace
b.
Stroje a zařízení na tvarování materiálů na bázi dřeva - konstrukce

7.
Základní principy při používání lepidel při tvarování materiálů ze dřeva (dotace 2/1)
 
a.
Příprava a aplikace lepicích směsi
b.Předlisování
c.Lisování materiálů

8.
Úprava povrchu a odolnosti materiálů (dotace 2/1)
9.
Konstrukční principy a výroba speciálních tvarovaných kombinovaných kompozitních materiálů (dotace 1/0)
 
a.Technologické parametry při výrobě
b.
Podmínky výroby materiálů

10.Výroba materiálů s reprodukovatelnou texturou tvarováním (dotace 2/1)
11.Výroba vrstveného lisovaného dřeva, dýhových tvarovaných konstrukcí, lamel, elementů sedacího nábytku, apod. (dotace 2/1)
12.
Speciální tvarované výrobky bez pojiva a s pojivem, typy výrobků, vlastnosti a oblasti použití (dotace 2/1)
13.Posuzování použitelnosti a technologičnosti konstrukce výrobků z materiálů na bázi dřeva (dotace 2/1)
14.
Vlastní projekt -- Návrh výroby tvarovaných výrobků z materiálů na bázi dřeva -- výtěž, posouzení technologičnosti konstrukce, technologické výpočty apod. (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
10 h
seminář
4 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
zpracování projektů
20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce (projektu) v rozsahu 20 stran v průběhu semestru, konzultace, obhajoba.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KRÁLÍK, J. Dýhy v průmyslové výrobě. 1. vyd. Praha: SNTL, 1954. 269 s.
KRÁL, P. -- HRÁZSKÝ, J. Konstrukce a vlastnosti truhlářských překližkovaných desek: slisovatelnost bukových překližek. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 52 s. ISBN 80-7157-857-6.
KRÁL, P. Dýhy, překližky a lepené materiály. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7375-552-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: