Sylabus předmětu TMBD - Tvarování materiálů na bázi dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TMBD
Název v jazyce výuky: Tvarování materiálů na bázi dřeva
Název česky: Tvarování materiálů na bázi dřeva
Název anglicky: Shaping Wood-Based Materials
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Ing. Aleš Solař, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem výuky předmětu je teoretická a praktická znalost tvarovaných materiálů na bázi dřeva. Znalost používání dýh a vrstvených materiálů na bázi dřeva ve výrobě nábytku.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy, klasifikace materiálů (dotace 2/1)
 
a.Materiály na bázi dřeva
b.Klasifikace a charakteristika materiálů
c.Možnosti jejich použití

2.Význam tvarování materiálů na bázi dřeva (dotace 2/1)
3.Způsoby tvarování materiálů (ohýbání, tvarování lamelováním, tvarování ve VF poli, apod.). (dotace 2/1)
4.Technologické podmínky a možnosti tvarování materiálů na bázi dřeva (dotace 2/1)
 
a.Faktory ovlivňující procesy tvarování
b.Technologický postup tvarování materiálů

5.Vlastnosti použití materiálů na bázi dřeva (dotace 2/1)
6.Výroba základního tvaru plošných dílců (dotace 2/1)
 
a.Stroje a zařízení na tvarování materiálů na bázi dřeva - klasifikace
b.Stroje a zařízení na tvarování materiálů na bázi dřeva - konstrukce

7.Základní principy při používání lepidel při tvarování materiálů ze dřeva (dotace 2/1)
 
a.Příprava a aplikace lepicích směsi
b.Předlisování
c.Lisování materiálů

8.Úprava povrchu a odolnosti materiálů (dotace 2/1)
9.Konstrukční principy a výroba speciálních tvarovaných kombinovaných kompozitních materiálů (dotace 1/0)
 
a.Technologické parametry při výrobě
b.Podmínky výroby materiálů

10.Výroba materiálů s reprodukovatelnou texturou tvarováním (dotace 2/1)
11.Výroba vrstveného lisovaného dřeva, dýhových tvarovaných konstrukcí, lamel, elementů sedacího nábytku, apod. (dotace 2/1)
12.Speciální tvarované výrobky bez pojiva a s pojivem, typy výrobků, vlastnosti a oblasti použití (dotace 2/1)
13.Posuzování použitelnosti a technologičnosti konstrukce výrobků z materiálů na bázi dřeva (dotace 2/1)
14.Vlastní projekt -- Návrh výroby tvarovaných výrobků z materiálů na bázi dřeva -- výtěž, posouzení technologičnosti konstrukce, technologické výpočty apod. (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v problematice materiálů na bázi dřeva
-Znalost praktické aplikace materiálů a komponentů ve výrobcích ze dřeva
-Znalost tvarování materálů na bázi dřeva
-Znalost zpracování materiálů na bázi dřeva

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení10 h
     seminář4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     zpracování projektů20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce (projektu) v rozsahu 20 stran v průběhu semestru, konzultace, obhajoba.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKRÁLÍK, J.Dýhy v průmyslové výroběPrahaSNTL1954
ZKRÁL, P. -- HRÁZSKÝ, J.Konstrukce a vlastnosti truhlářských překližkovaných desek: slisovatelnost bukových překližekBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200580-7157-857-6
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiályBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-552-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: