Sylabus předmětu TTADN - Tepelná technika a akustika v dřevostavbách (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TTADN
Název v jazyce výuky: Tepelná technika a akustika v dřevostavbách
Název česky: Tepelná technika a akustika v dřevostavbách
Název anglicky: Thermal Technology and Acoustics in Timber Construction
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět rozvíjí zákadní informace v oboru tavební tepelné techniky.
 
Obsah předmětu:
1.Větrání a klimatizace (dotace 14/14)
 
a.přirozené větrání
b.nucené větrání
c.rekuperace a regenerace
d.klimatizace, běžné systémy
e.klimatizace DEC

2.aplikované sdílení tepla (dotace 14/14)
 
a.transparentní prvky staveb
b.tepelná stabilita
c.energetická náročnost budovy
d.pravidla navrhování konstrukcí
e.měření v tepelné technice
f.využití FEM metod

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost hodnotit zateplovací systémy dřevostaveb
-Schopnost navrhovat zateplovací systémy dřevostaveb
-Schopnost vybrat vhodný materiál na navrhovanou konstrukci
-Znalost právního a normativního prostředí pro realizaci staveb
-Znalost technologie zateplování dřevostaveb

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení22 h
     laboratorní práce6 h
     projektová práce20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení6 h
     zpracování projektů38 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- vypracování programů (zpráva návrhu a výpočtu -- tepelné mosty dřevostaveb)
Zkouška -- povinná písemná část, ústní dle potřeby
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVAVERKA, J.Stavební tepelná technika a energetika budovBrnoVutium200680-214-2910-0
ZHAVÍŘOVÁ, Z.Dřevo jako konstrukční materiál978-80-247-2205-4
DHAVÍŘOVÁ, Z.Dům ze dřevaBrnoERA200580-7366-008-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: