Sylabus předmětu STM - Stavebně truhlářská výroba - N (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: STM
Název v jazyce výuky: Stavebně truhlářská výroba - N
Název česky: Stavebně truhlářská výroba - N
Název anglicky: Construction Joinery
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Petr Sláčík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Miroslav Zapletal (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět je zaměřen na rozšíření základních znalostí z oblasti stavebně truhlářské výroby. Navazuje na předmět STVA - Stavebně truhlářská výroba I, v bakalářském oboru Stavby na bázi dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Otvorové výplně v architektuře - vliv tvaru a členění oken na celkový vzhled domu. Příklady architektonických řešení staveb s důrazem na vhodnou konstrukci otovrových výplní. (dotace 2/2)
2.Kombinovaná okna - dřevohliníková, dřevoplastová, dřevo-plast-hliník, okna do pasivních a nulových staveb. Technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
3.Prosklené fasády - dřevěné, dřevo-hliník. Konstrukce a technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
4.Zimní zahrady - dřevěné, plastové, dřevo-hliník, hliníkové. Konstrukce a technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
5.Fasády ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva - materiály, konstrukce, technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
6.Dřevěné konstrukce v exteriéru - ploty, pergoly, terasy, balkony, atp. Materiály, konstrukce a technické požadavky na tyto konstrukce. (dotace 2/2)
7.Městský mobiliář a dřevěné objekty v exteriéru - materiály, konstrukce a technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
8.Použití modifikovaných dřevin v konstrukci stavebně truhlářských výrobků. (dotace 2/2)
9.Povrchové systémy pro dřevo v exteriéru, vlastnosti a způsoby nanášení nátěrových hmot. (dotace 2/2)
10.Podlahy ze dřeva a na bázi dřeva - nová řešení konstrukcí, podlahové vytápění a jeho problematika. (dotace 2/2)
11.Tepelně izolační a akustické obklady stěn - materiály, konstrukce, technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
12.Dřevěná schodiště - řešení konstrukce, technologie výroby a montáže v objektech, návaznost konstrukcí schodišť na stavbu. (dotace 2/2)
13.Software pro navrhování stavebně truhlářských výrobků a jeho použití v praxi. (dotace 4/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Schopnost odborně popisovat stavební konstrukce
-Schopnost orientovat se ve stavebních výkresech
-Schopnost vybrat vhodný materiál na navrhovanou konstrukci

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test6 h
     příprava prezentace6 h
     zpracování protokolů5 h
     zpracování projektů8 h
     zpracování seminární práce14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- více než 80% účasti na cvičeních, odevzdané programy ze cvičení, zápočtový test
Zkouška - ústní s písemnou přípravou (poznámky, nákresy). Doba přípravy cca10 minut, doba zkoušení cca 20 minut.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- PUŠKÁR, A.Okna, dveře, prosklené stěny. Bratislava Vydavatelství Jaga group, v. o. s.200380-88905-47-8
ZŠUBRT, R. -- PETRTYL, Z.Moderní oknaPrahaGrada Publishing, a.s.2012978-80-247-4286-1
ZSCHNECK, A G.Dveře ze dřeva a kovuBrnoERA200180-86517-04-7
ZSCHNECK, A G.Okna dřevěná a kovováBrnoERA200180-86517-03-9
ZŠUBRT, R. -- PETRTYL, Z. -- ŠKOPEK, M.Okno: klíčová součást stavebČeské BudějoviceEnergy Consulting Service978-80-254-8573-6
ZOknaPrahaGrada200080-247-9023-8
ZHÁJEK, V.Kladení a oprava podlah a podlahovinPrahaGrada Publishing199580-7169-085-6
ZBERÁNEK, P.Masivní dřevěné podlahyPrahaGrada2007978-80-247-2232-0
ZDřevěná schodiště: konstrukce,návrh,příklady realizceBrnoEra200280-86517-18-7
ZDOHNÁLEK, J. -- TŮMA, P.Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictvíPrahaBETONCONSULT s.r.o,2011978-80-260-0166-9
ZMAHIEU, C.SchodištěČestliceRebo2008978-80-255-0024-8
ZHYKŠ, P. -- GIECIOVÁ, M.Schodiště, rampy, žebříkyPrahaGrada2008978-80-247-2688-5
ZSLIVOŇ, S. -- DRŽKA, M.Schodiště, zábradlí a balkonyPrahaGRADA Publishing2008978-80-247-2673-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 6. 2019.

Typ výstupu: