Sylabus předmětu SKMBD - Současné kompozitní materiály na bázi dřeva pro nábytkový průmysl (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SKMBD
Název v jazyce výuky: Současné kompozitní materiály na bázi dřeva pro nábytkový průmysl
Název česky: Současné kompozitní materiály na bázi dřeva pro nábytkový průmysl
Název anglicky: Current Composite Wood-based Materials for the Furniture Industry
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Radan Panáček (cvičící)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s dostupnými moderními typy velkoplošných kompozitních materiálů vyráběných na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a s technologií jejich použití v závislosti na fyzikálních a mechanických vlastnostech.
 
Obsah předmětu:
1.Desky WAFERBOARD, desky OSB (dotace 2/1)
2.Cementotřískové, cementovláknité desky (dotace 2/1)
3.Sádrotřískové, sádrovláknité desky (dotace 2/1)
4.Pazdeřové desky, fenolformaldehydové desky, kůrové desky (dotace 2/1)
5.Desky MFP, Elastické třískové desky (dotace 2/1)
6.Desky Europly, desky Tetra K, izolační desky (dotace 2/1)
7.Protipožární desky Grenamat, ekopanelový systém Stramit (dotace 2/1)
8.Difuzní desky, desky MDF a HDF (dotace 2/1)
9.Tvarové výrobky bez pojiva, tvarové výrobky s pojivem, Wood-like plastic (dotace 2/1)
10.Nové materiály a technologie pro povrchové úpravy KM. Vliv PÚ na životní prostředí, funkčnost a životnost výrobků (dotace 2/1)
11.Praktická znalost jednotlivých kompozitních materiálů, aplikace ve výrobcíh do interiéru a exteriéru. (dotace 2/1)
12.Plasmatická úprava povrchu dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva (dotace 2/1)
13.Fyzikální, mechanické, tepelně-technické, zvukovo-izolační vlastnosti jednotlivých typů KM. Požadavky a návrhové hodnoty, charakteristické hodnoty pro osvědčené typy KM (desek) v souladu s EC 5 a EN 789, EN 13879 (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Nové technologie a konstrukční materiály při výrobě nábytkových komponentů
-Orientace v problematice materiálů na bázi dřeva
-Znalost praktické aplikace materiálů a komponentů ve výrobcích ze dřeva
-Znalost zpracování materiálů na bázi dřeva

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     konzultace8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h
     příprava na průběžný test8 h
     příprava prezentace6 h
     zpracování protokolů6 h
     zpracování seminární práce9 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - více než 80% účasti na cvičeních, odevzdané programy ze cvičení, zápočtový test s 51% úspěšností
Zkouška - ústní bez přípravy, doba zkoušení cca 20-35 minut.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva.Část 1. Aglomerované materiály. Cvičení. MZLU v Brně. SkriptumBrnoMZLU v Brně200480-7157-751-0
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva.Část 1. Aglomerované materiály. SkriptumBrnoMZLU v Brně2007978-80-7375-034-3
ZMAHÚT, J. -- RÉH, R.Decorative Veneer and Plywood ProductionZvolenTU Zvolen199580-228-0427-4
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiályBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-552-2
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiály: cvičeníBrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-654-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: