Sylabus předmětu NAOB - Nástroje a obrábění (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NAOB
Název předmětu česky: Nástroje a obrábění
Název předmětu anglicky:
Tools and Machining
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Vít Novák, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty (kteří absolvovali v bakalářském studiu předmět Teorie obrábění dřeva -- TOM -- skupina A) s vývojovými trendy technologií opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva, novými poznatky v oblasti teorií výpočtů energetických a dynamických prvků technologií obrábění dřena. Naučit základům konstrukce použití a výpočtu základních parametrů pil a fréz, problematiku upínání a vyvažování nástrojů. Základní metodou je samostatná práce na určené téma s využitím konzultací při cvičeních.

Cílem předmětu pro studenty (skupina B), kteří předmět TOM v bakalářském studiu neabsolvovali je objasnit zákonitosti procesů při obrábění, dělení a tváření materiálů na bázi dřeva. Objasnit základní metody výpočtů energetických a dynamických veličin v procesu obrábění, dělení a tváření materiálů. Ze získaných poznatků umět analyzovat posuzovaný technologický proces a tím mít možnost navrhovat pracovní části strojů pro obrábění, dělení a tváření materiálů, včetně kapacitních rozborů.
 
Obsah předmětu:
1.Druhy a vlastnosti obráběných materiálů a jejich projevy v procesech obrábění (dotace 4/0)
2.
Klasifikace řezného procesu, modely řezání. Fyzikální jevy v procesu obrábění dřeva (dotace 4/0)
3.
Energetické a dynamické prvky procesu obrábění dřeva (dotace 2/0)
4.
Metody výpočtů energetických a dynamických prvků obrábění dřeva (dotace 4/4)
5.
Kvalita a metrologie, přesnost a drsnost povrchu. Hygiena a sociologie procesů obrábění dřeva (dotace 2/2)
6.
Charakteristika, terminologie a podstata beztřískových způsobů opracování dřeva. Lisy, jejich princip, rozdělení a princip funkce. Zařazení lisů ve výrobních linkách (dotace 2/2)
7.Klasifikace dřevařských nástrojů (dotace 2/0)
8.
Konstrukce pil, základní parametry, použití (dotace 2/2)
9.Konstrukce fréz, základní parametry, použití (dotace 2/2)
10.Upínání a vyvažování nástrojů (dotace 2/0)
11.
Přípravky (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h0 h
příprava na zkoušku
25 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
6 h
0 h
příprava na průběžný test
8 h
0 h
příprava prezentace
5 h
0 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe6 h0 h
zpracování protokolů
10 h
0 h
zpracování seminární práce
10 h
0 h
Celkem
112 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
2 seminární práce, 8 - 10 stran
2 protokoly ze cvičení 4 - 5 stran
Minimální účast 90% visit
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VARKOČEK, J. -- HOLOPÍREK, J. -- ROUSEK, M. Dělení, obrábění a tváření materiálů. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 117 s. ISBN 80-7157-759-6.
HOLOPÍREK, J. Teorie obrábění dřeva: (návody do cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 52 s. ISBN 80-7157-503-8.

Doporučená:
KOPECKÝ, Z. -- ROUSEK, M. -- NOVÁK, V. Hodnocení kvality obrobeného povrchu dřeva pomocí počítačových metod. In: DZURENDA, L. Vplyv techniky na kvalitu deleného a obrábaného dreva. 1. vyd. Vedecká štúdie 2/2008/B. Technická univerzita vo Zvolene: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2008. s. 55--91. ISBN 978-80-228-1923-7.
NOVÁK, V. -- ROUSEK, M. -- KOPECKÝ, Z. Assessment of Wood Surface Quality Obtained During High Speed Milling by Use of Non-Contact Method. Drvna Industrija. 2011. sv. 62, č. 2, s. 105--113. ISSN 0012-6772.
KOPECKÝ, Z. -- ROUSEK, M. Determining of cutting forces in cutting wood materials. Drvna Industrija. 2006. sv. Volume 56, č. 4/05, s. 171--176. ISSN 0012-6772.
ROUSEK, M. -- KOPECKÝ, Z. -- NOVÁK, V. -- KOWALSKI, M. Hodnocení kvality povrchu dřeva po frézování. In DZURENDA, L. -- BANSKI, A. VIII. MVK Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2012. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012, s. 297--304. ISBN 978-80-228-2385-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: