Sylabus předmětu NAOB - Nástroje a obrábění (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NAOB
Název v jazyce výuky: Nástroje a obrábění
Název česky: Nástroje a obrábění
Název anglicky: Tools and Machining
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty (kteří absolvovali v bakalářském studiu předmět Teorie obrábění dřeva -- TOM -- skupina A) s vývojovými trendy technologií opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva, novými poznatky v oblasti teorií výpočtů energetických a dynamických prvků technologií obrábění dřena. Naučit základům konstrukce použití a výpočtu základních parametrů pil a fréz, problematiku upínání a vyvažování nástrojů. Základní metodou je samostatná práce na určené téma s využitím konzultací při cvičeních.

Cílem předmětu pro studenty (skupina B), kteří předmět TOM v bakalářském studiu neabsolvovali je objasnit zákonitosti procesů při obrábění, dělení a tváření materiálů na bázi dřeva. Objasnit základní metody výpočtů energetických a dynamických veličin v procesu obrábění, dělení a tváření materiálů. Ze získaných poznatků umět analyzovat posuzovaný technologický proces a tím mít možnost navrhovat pracovní části strojů pro obrábění, dělení a tváření materiálů, včetně kapacitních rozborů.
 
Obsah předmětu:
1.Druhy a vlastnosti obráběných materiálů a jejich projevy v procesech obrábění (dotace 4/0)
2.Klasifikace řezného procesu, modely řezání. Fyzikální jevy v procesu obrábění dřeva (dotace 4/0)
3.Energetické a dynamické prvky procesu obrábění dřeva (dotace 2/0)
4.Metody výpočtů energetických a dynamických prvků obrábění dřeva (dotace 4/4)
5.Kvalita a metrologie, přesnost a drsnost povrchu. Hygiena a sociologie procesů obrábění dřeva (dotace 2/2)
6.Charakteristika, terminologie a podstata beztřískových způsobů opracování dřeva. Lisy, jejich princip, rozdělení a princip funkce. Zařazení lisů ve výrobních linkách (dotace 2/2)
7.Klasifikace dřevařských nástrojů (dotace 2/0)
8.Konstrukce pil, základní parametry, použití (dotace 2/2)
9.Konstrukce fréz, základní parametry, použití (dotace 2/2)
10.Upínání a vyvažování nástrojů (dotace 2/0)
11.Přípravky (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýzy výrobních podkladů
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Základní znalosti v oblasti řízení nábytkářských strojů
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h0 h
     příprava na průběžné hodnocení6 h0 h
     příprava na průběžný test8 h0 h
     příprava prezentace5 h0 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe6 h0 h
     zpracování protokolů10 h0 h
     zpracování seminární práce10 h0 h
Celkem112 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
2 seminární práce, 8 - 10 stran
2 protokoly ze cvičení 4 - 5 stran
Minimální účast 90% visit
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVARKOČEK, J. -- HOLOPÍREK, J. -- ROUSEK, M.Dělení, obrábění a tváření materiálůBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-759-6
ZHOLOPÍREK, J.Teorie obrábění dřeva: (návody do cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200180-7157-503-8
DKOPECKÝ, Z. -- ROUSEK, M. -- NOVÁK, V.Hodnocení kvality obrobeného povrchu dřeva pomocí počítačových metod978-80-228-1923-7
DNOVÁK, V. -- ROUSEK, M. -- KOPECKÝ, Z.Assessment of Wood Surface Quality Obtained During High Speed Milling by Use of Non-Contact Method2011ISSN 0012-6772
DKOPECKÝ, Z. -- ROUSEK, M.Determining of cutting forces in cutting wood materials2006ISSN 0012-6772
DROUSEK, M. -- KOPECKÝ, Z. -- NOVÁK, V. -- KOWALSKI, M.Hodnocení kvality povrchu dřeva po frézování978-80-228-2385-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: