Sylabus predmetu NAOB - Nástroje a obrábění (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NAOB
Název v jazyce výuky: Nástroje a obrábění
Název česky: Nástroje a obrábění
Název anglicky: Tools and Machining
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Vít Novák, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty (kteří absolvovali v bakalářském studiu předmět Teorie obrábění dřeva -- TOM -- skupina A) s vývojovými trendy technologií opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva, novými poznatky v oblasti teorií výpočtů energetických a dynamických prvků technologií obrábění dřena. Naučit základům konstrukce použití a výpočtu základních parametrů pil a fréz, problematiku upínání a vyvažování nástrojů. Základní metodou je samostatná práce na určené téma s využitím konzultací při cvičeních.

Cílem předmětu pro studenty (skupina B), kteří předmět TOM v bakalářském studiu neabsolvovali je objasnit zákonitosti procesů při obrábění, dělení a tváření materiálů na bázi dřeva. Objasnit základní metody výpočtů energetických a dynamických veličin v procesu obrábění, dělení a tváření materiálů. Ze získaných poznatků umět analyzovat posuzovaný technologický proces a tím mít možnost navrhovat pracovní části strojů pro obrábění, dělení a tváření materiálů, včetně kapacitních rozborů.
 
Obsah předmětu:
1.Druhy a vlastnosti obráběných materiálů a jejich projevy v procesech obrábění (dotace 4/0)
2.Klasifikace řezného procesu, modely řezání. Fyzikální jevy v procesu obrábění dřeva (dotace 4/0)
3.Energetické a dynamické prvky procesu obrábění dřeva (dotace 2/0)
4.Metody výpočtů energetických a dynamických prvků obrábění dřeva (dotace 4/4)
5.Kvalita a metrologie, přesnost a drsnost povrchu. Hygiena a sociologie procesů obrábění dřeva (dotace 2/2)
6.Charakteristika, terminologie a podstata beztřískových způsobů opracování dřeva. Lisy, jejich princip, rozdělení a princip funkce. Zařazení lisů ve výrobních linkách (dotace 2/2)
7.Klasifikace dřevařských nástrojů (dotace 2/0)
8.Konstrukce pil, základní parametry, použití (dotace 2/2)
9.Konstrukce fréz, základní parametry, použití (dotace 2/2)
10.Upínání a vyvažování nástrojů (dotace 2/0)
11.Přípravky (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýzy výrobních podkladů
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Základní znalosti v oblasti řízení nábytkářských strojů
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h0 h
     příprava na průběžné hodnocení6 h0 h
     příprava na průběžný test8 h0 h
     příprava prezentace5 h0 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe6 h0 h
     zpracování protokolů10 h0 h
     zpracování seminární práce10 h0 h
Celkem112 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
2 seminární práce, 8 - 10 stran
2 protokoly ze cvičení 4 - 5 stran
Minimální účast 90% visit
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVARKOČEK, J. -- HOLOPÍREK, J. -- ROUSEK, M.Dělení, obrábění a tváření materiálůBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-759-6
ZHOLOPÍREK, J.Teorie obrábění dřeva: (návody do cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200180-7157-503-8
DKOPECKÝ, Z. -- ROUSEK, M. -- NOVÁK, V.Hodnocení kvality obrobeného povrchu dřeva pomocí počítačových metod978-80-228-1923-7
DNOVÁK, V. -- ROUSEK, M. -- KOPECKÝ, Z.Assessment of Wood Surface Quality Obtained During High Speed Milling by Use of Non-Contact Method2011ISSN 0012-6772
DKOPECKÝ, Z. -- ROUSEK, M.Determining of cutting forces in cutting wood materials2006ISSN 0012-6772
DROUSEK, M. -- KOPECKÝ, Z. -- NOVÁK, V. -- KOWALSKI, M.Hodnocení kvality povrchu dřeva po frézování978-80-228-2385-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: