Sylabus předmětu MNBD - Materiály na bázi dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MNBD
Název předmětu česky:
Materiály na bázi dřeva
Název předmětu anglicky:
Wood-based Materials
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Radan Panáček (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem výuky předmětu je teoretická a praktická znalost dýh a materiálů na bázi dřeva. Získání znalostí o používání dýh a vrstvených materiálů na bázi dřeva ve výrobě nábytku a ve stavbách na bázi dřeva
 
Obsah předmětu:
1.
Používané suroviny a jejich vlastnosti (dotace 2/1)
2.
Základní parametry při výrobě dýh a vrstvených dýhových materiálů (dotace 1/1)
3.Vlastnosti a faktory ovlivňující použitelnost dýh ve finálních výrobcích (dotace 2/1)
4.
Dýhy s reprodukovatelnou texturou (dotace 1/1)
5.Konstrukční principy vrstvených dýhových materiálů (dotace 2/1)
6.
Parametry při výrobě překližek, laťovek, dýhovek a speciálních kombinovaných kompozitních materiálů. Aplikace materiálů (dotace 4/1)
7.Technologické parametry při výrobě a použití microllamu a parallamu (dotace 4/1)
8.
Technologie výroby a použití třívrstvých masivních desek a lamel (dotace 2/1)
9.
Vlastní projekt -- Návrh výroby tvarovaných výrobků z materiálů na bázi dřeva -- výtěž, posouzení technologičnosti konstrukce, technologické výpočty apod. (dotace 6/4)
10.
Zjišťování a hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností vrstvených dýhových kompozitních materiál (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava na průběžný test10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
5 h
zpracování seminární práce
15 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru, odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P. Kompozitní materiály na bázi dřeva. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 130 s. ISBN 80-7157-751-0.
HRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P. Kompozitní materiály na bázi dřeva. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 253 s. ISBN 978-80-7375-034-3.
HRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P. Vývojové trendy velkoplošných kompozitních materiálů na bázi dřeva - III. Stolařský magazín: Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Stolársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2010. sv. 11, č. 7-8, s. 60--61. ISSN 1335-7018.
KRÁL, P. Dýhy, překližky a lepené materiály. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7375-552-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: