Sylabus předmětu MNBD - Materiály na bázi dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MNBD
Název v jazyce výuky: Materiály na bázi dřeva
Název česky: Materiály na bázi dřeva
Název anglicky: Wood-based Materials
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Radan Panáček (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem výuky předmětu je teoretická a praktická znalost dýh a materiálů na bázi dřeva. Získání znalostí o používání dýh a vrstvených materiálů na bázi dřeva ve výrobě nábytku a ve stavbách na bázi dřeva
 
Obsah předmětu:
1.Používané suroviny a jejich vlastnosti (dotace 2/1)
2.Základní parametry při výrobě dýh a vrstvených dýhových materiálů (dotace 1/1)
3.Vlastnosti a faktory ovlivňující použitelnost dýh ve finálních výrobcích (dotace 2/1)
4.Dýhy s reprodukovatelnou texturou (dotace 1/1)
5.Konstrukční principy vrstvených dýhových materiálů (dotace 2/1)
6.Parametry při výrobě překližek, laťovek, dýhovek a speciálních kombinovaných kompozitních materiálů. Aplikace materiálů (dotace 4/1)
7.Technologické parametry při výrobě a použití microllamu a parallamu (dotace 4/1)
8.Technologie výroby a použití třívrstvých masivních desek a lamel (dotace 2/1)
9.Vlastní projekt -- Návrh výroby tvarovaných výrobků z materiálů na bázi dřeva -- výtěž, posouzení technologičnosti konstrukce, technologické výpočty apod. (dotace 6/4)
10.Zjišťování a hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností vrstvených dýhových kompozitních materiál (dotace 4/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v problematice ochrany životního prostředí
-Schopnost vybrat vhodný materiál na navrhovanou konstrukci
-Znalost materiálových vlastností pro aplikace v dřevostavbách
-Znalost materiálů na bázi dřeva, jejich vlastností, aplikace a výroby
-Znalost pracovních postupů ve výrobě dýh a vrstvených materiálů na bázi dřeva

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     odborná exkurze8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe5 h
     zpracování seminární práce15 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru, odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-751-0
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-034-3
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Vývojové trendy velkoplošných kompozitních materiálů na bázi dřeva - III.2010ISSN 1335-7018
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiályBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-552-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: