Sylabus predmetu ZPST - Zdravotní prevence v SaT (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZPST
Název v jazyce výuky: Zdravotní prevence v SaT
Název česky: Zdravotní prevence v SaT
Název anglicky: Health Prevention in the Tropic and Subtropic
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem je informovat posluchače o zdravotních rizicích pracovního pobytu v tropických a subtropických oblastech s ohledem na rozdíly klimatické a rizika infekčních chorob. Cílem je posluchače připravit na tento pobyt po stránce zejména prevence zdravotních rizik pobytu v rizikových oblastech tropů a subtropů.
 
Obsah předmětu:
1.klimatické odlišnosti tropických a subtropických oblastí -- význam aklimatizace (dotace 2/0)
2.zásady bezpečné výživy v rizikových oblastech -- důraz na pitnou vodu (dotace 2/0)
3.Přehled infekčních chorob oblasti tropů a subtropů (dotace 16/0)
 
a.malárie
b.infekce přenášené fekalo-orální cestou -- průjmy cestovatelů, břišní tyfus, hepatitida A
c.tropické helmintózy
d.tropické parazitózy

4.praktická cvičení (dotace 0/8)
 
a.pobyt na Klinice infekčních chorob -- seznámení s klinickými projevy infekčních chorob as důrazem na importované infekce
b.základy laboratorní diagnostiky infekčních chorob

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Znalost léčby tropických chorob
-Znalost onemocnění člověka v tropech
-Znalost prevence před tropickými chorobami
-Znalost příznaků tropických chorob

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška20 h
     cvičení8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
předmět je ukončen zápočtem formou písemného testu s celkovým počtem 30 bodů. Minimum ke získání zípočtu je 20 bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZInfekční lékařstvíPrahaGalén978-80-7262-644-1
ZKlinická mikrobiologie a infekční lékařstvíISSN 1211-264X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: