Sylabus předmětu OBD - Ruční a strojní obrábění dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OBD
Název předmětu česky:
Ruční a strojní obrábění dřeva
Název předmětu anglicky:
Manual Woodworking
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Roman Pavloň (cvičící)
Ing. Aleš Solař, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu Obrábění dřeva je seznámit studenty se základy ručního a strojního zpracování dřeva, s ovládáním nástrojů a nářadí, s dodržováním souvisejicích bezpečnostních předpisů a norem. Předmět je ukončen výrobou jednoduchého dřevěného výrobku, kde je uplatněna získaná zručnost a dovednost.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní předpisy pro dřevařské rukodílny (dotace 0/4)
 
a.Bezpečnostní předpisy pro práci v dřevařských rukodílnách
b.
Požární předpisy pro dřevařské rukodílny
c.
ČSN pro práci v dřevařských rukodílnách

2.Dřevo jako surovina při ručním zpracování dřeva (dotace 0/4)
 
a.
Názvosloví
b.Příprava dřeva pro zpracování a jeho adjustace
c.
Ostatní používané materiály na bázi dřeva
d.
Zásady správného uložení dřeva a ostatních materiálů

3.
Vybavení dřevoobráběcí dílny (dotace 0/2)
 
a.
Nástroje a nářadí v rukodílně
b.Použití nástrojů a nářadí
c.
Zásady správné údržby a uložení

4.
Opracování dřeva (dotace 0/4)
 
a.
Dělení dřeva příčné, podélné
b.
Ruční hoblování
c.
Broušení dřeva
d.
Dlabání
e.
Vrtání

5.
Truhlářské konstrukční spoje ručně realizované (dotace 0/4)
 
a.Přehled a použití
b.Praktická realizace
c.
Lepení dřeva

6.Výroba jednoduchého výrobku dle dokumentace (dotace 0/10)
 
a.
Vlastní návrh výrobku (nebo výběr ze zadaných možností)
b.
Zpracování dle dokumentace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
28 h
14 h
konzultace
0 h
14 h
příprava na zkoušku
14 h
14 h
příprava na průběžný test12 h
12 h
zpracování projektů
30 h30 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních, minimální účast na cvičeních 80 %, odevzdání výrobku ze dřeva, prezentace.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PAVLIŠTÍK, K. Práce ze dřeva. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998. 68 s. Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. ISBN 80-86156-09-5.
ŠIMŠA, M. Práce ze dřeva. : III, 3. část. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005. 49 s. ISBN 80-86156-72-93.
Pracujeme se dřevem. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 106 s. ISBN 80-247-1090-0.

Doporučená:
Dřevo od A do Z. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2006. 427 s. ISBN 80-7234-531-1.
VINTER, J. -- HAVRÁNEK, K. Práce se dřevem ve školních dílnách. Praha: SNTL, 1959. 175 s.
Technologie: pro II. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 2002. 115 s. ISBN 80-85920-91-3.
VINTER, J. Co a jak se dřevem. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. 251 s. Polytechnická knižnice. III. řada, Udělejte si sami ;.
HAVRÁNEK, K. Ruční obrábění dřeva: pomůcka pro pracovníky v truhlářství a v oborech zpracovávajících dřevo. 3. vyd. 214 s.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HORÁČEK, P. -- GANDELOVÁ, L. Nauka o dřevě. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. 176 s. ISBN 80-7157-194-6.
MATOVIČ, A. Nauka o dřevě. 3. vyd. Brno: VŠZ, 1988. 159 s.
LYSÝ, F. -- JÍRŮ, P. Nauka o dřevě : Pomocná kniha pro průmyslové školy dřevařské. 2. vyd. Praha: SNTL, 1961. 638 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: