Sylabus předmětu PDS - Produkce dřevní suroviny (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PDS
Název v jazyce výuky: Produkce dřevní suroviny
Název česky: Produkce dřevní suroviny
Název anglicky: Introduction to Forestry
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Karel Janák, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Aleš Solař, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: ne (Produkce dřevní suroviny nebo nyní Produkce dřevní suroviny) a ne Produkce dřevní suroviny
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je získání poznatků o lesním hospodářsví České republiky, jeho postavení v NH, poslání, úkolech, výsledcích, vlastnických vztazích k lesům, zákonných předpisech, produkčních možnostech. Součástí je získání poznatků o výrobě a zhodnocení dříví, včetně tvorby a užití sortimentů v ČR pro obchod se dřívím.
 
Obsah předmětu:
1.Význam lesů pro společnost (dotace 2/1)
 
a.Vývoj využívání lesů lidmi
b.Funkce lesů - produkční, mimoprodukční

2.Lesní hospodářství ČR (dotace 2/0)
 
a.Charakteristika LH ČR
b.Vlastnictví lesů v ČR

3.Produkční možnosti lesů v ČR a v jiných zemích (dotace 2/0)
 
a.Faktory ovlivňující produkční schopnost lesů
b.Využití biomasy lesních porostů
c.Produkce dříví - výše a struktura těžeb a dodávek dříví v ČR, dovoz a vývoz dříví

4.Těžební metody výroba dříví v ČR (dotace 2/1)
 
a.Podmínky ovlivňující výrobu dříví
b.Těžba, soustřeďování a odvoz dříví
c.Technika a technologie

5.Druhování dříví (dotace 6/6)
 
a.Požadavky na opracování dříví
b.Forma (tvar) dodávaného dříví - terminologie
c.Třídění dříví - možnosti třídění
d.Sortiment surového dříví - kriteria vymezující sortimenty (dřevina, rozměry, jakost)
e.Současná struktura sortimentů

6.Druhování dříví 2 (dotace 4/2)
 
a.Možnosti stanovení jakosti dodávaného dříví
b.Stanovení jakosti podle třídících znaků - charakter třídících znaků
c.Stanovení jakosti laboratorním rozborem

7.Metody pro stanovení množství dodávaného dříví (dotace 4/2)
 
a.Objemová metoda - princip, použití, výhody
b.Hmotnostní metoda - princip, použití, výhody

8.Příjem dříví (dotace 4/2)
 
a.Předpisy pro přejímku dříví
b.Způsoby přejímky, jejich použitelnost, výhody
c.Příčiny vzniku rozdílů mezi dodaným a převzatým dřívím

9.Vady dřeva (dotace 2/0)
 
a.Druhy vad
b.Měření vad

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Znalost předpisů a postupů přejímky dřevní suroviny
-Znalost přípravy dřevní suroviny před jejím zpracováním
-Znalost vad dřeva, jejich měření a vlivu na jakostní zatřídění dříví
-Znalost způsobů těžby, přibližování a dopravy dříví

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     seminář0 h14 h
     práce v terénu16 h0 h
     konzultace10 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h32 h
     příprava na průběžný test9 h20 h
     zpracování protokolů23 h38 h
Celkem120 h120 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem. Zápočet je udělen za správně zpracované projekty a splnění závěrečného zápočtového testu z probíraných temat.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZONDRÁČEK, K.Produkce dřevní suroviny - cvičeníV BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200180-7157-507-0
ZKol.Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR 2008: platnost od 1.1.2008Praha [i.e. Kostelec nad Černými lesyLesnická práce2007978-80-87154-01-4
ZJANÁK, K. -- ONDRÁČEK, K. -- ŠLEZINGEROVÁ, J.Příjem dříví: učební textBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200680-7157-959-9
ZŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.Stavba dřevaBrnoVysoká škola zemědělská199480-7157-137-7
ZDoprava drevaBratislavaPríroda1982
ZLesná ťažbaBratislavaPríroda199180-07-00432-7
DONDRÁČEK, K. -- JANÁK, K.Produkce dřevní surovinyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-142-5
DJANÁK, K. -- ONDRÁČEK, K.Elektronická přejímka dřívíBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200680-7157-942-4
DZpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009PrahaMinisterstvo zemědělství ČR, Sekce lesního hospodářství2010
DZpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011Ministerstvo zemědělství 117 05 Praha 1MS Polygrafie, Mladoboleslavská 716, Bělá pod Bezdězem2012978-80-7434-063-5
DZpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2012Ministerstvo zemědělství 117 05 Praha 1Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 12013978-80-7434-112-0
DGEJDOŠ, M. -- SUCHOMEL, J. -- NERUDA, J.Meranie kvalitatívnych znakov gul'atinyZvolenTechnická univerzita vo Zvolene2009978-80-228-1987-9
DKLÍR, J.Vady dřevaSNTL1981
DSIMANOV, V.Technologie soustřeďování dříví minimalizující riziko vodní eroze
DSIMANOV, V.Těžba a doprava dříví v přírodě blízkém obhospodařování lesa80-238-2919-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: