Sylabus predmetu LBOTO - Lesnická botanika obecná (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LBOTO
Název v jazyce výuky: Lesnická botanika obecná
Název česky: Lesnická botanika obecná
Název anglicky: General Forest Botany with Introduction to Genetics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martina Hájíčková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marie Matoušková (cvičící)
Ing. Roman Plichta, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých lesních rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.Cytologie (dotace 3/2)
 
a.Prokarya a Eukarya
b.Rostlina buňka - buněčná stěna, jádro, plastidy, mitochondrie, atd.
c.Kompartmentace

2.Histologie (dotace 3/3)
 
a.Primární a sekundární meristémy, dělení a vývin buňky
b.Rostliná pletiva, rozdělení pletiv - krycí, základní a vodívá, jejich stavba a funkce

3.Kořenový systém (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba, vodivá pletiva, primární kůra, rhizodermis
b.Primární růst, vzrostný vrchol, pericykl, růst postraních kořenů, mykorrhiza

4.Nadzemní systém - stonek (dotace 1/3)
 
a.Primární stavba, vzrostný vrchol, vodivý systém
b.Sekundární stavba - kambium, felogen

5.List (dotace 1/3)
 
a.Anatomie listu, epidermis, stomata

6.Fyziologie rostlin (dotace 4/0)
 
a.Fotosyntéza
b.Respirace
c.Vodní provoz
d.Minerální výživa, stres

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost obecného popisu dřeviny
-Schopnost samostatné práce s mikroskopem
-Schopnost zhodnotit zdravotni stav dřevin

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h42 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h42 h
     příprava na průběžný test28 h0 h
     zpracování protokolů14 h0 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je třeba - povinná účast na cvičení, vytvoření protokolů ze cvičení, napsání zápočtového testu na 60 %, který se skládá s praktické (doplnění anatomických popisů u obrázků) a teoretické části. Zkouška se pak skláda z písemnné části (30 minut) a ústní části. Aby student uspěl u zkoušky, musí odpovědět aspoň 50 % otázek správně.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZKOLAŘÍK, J. a kol.Péče o dřeviny rostoucí mimo les.VlašimČSOP200580-86327-44-2
ZSLABÝ, K. -- KREJČÍ, P.Anatomie a morfologie rostlin: (návody do cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200580-7157-873-8
ZLARCHER, W. -- BAUER, V.Fyziologická ekologie rostlinPrahaAcademia1988

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: