Sylabus předmětu DRT - Dřevařská technika (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DRT
Název v jazyce výuky: Dřevařská technika
Název česky: Dřevařská technika
Název anglicky: Wood Technology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: ne Strojní mechanismy
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je naučit studenty základům přenosu energie u strojů používaných v dřevoprůmyslu, naučit základní součásti a kinematické mechanismy, pohony, hydrostatické a pneumatické mechanismy dřevařských strojů. Samostatnou částí je problematika větrání dílen a odsávání obráběcích strojů.
 
Obsah předmětu:
1.Klasifikace dřevařských strojů (zdroje energie a přenos energie u dřevařského stroje) (dotace 2/0)
2.Základní součásti dřevařských strojů (spoje, pružiny, ložiska) (dotace 2/2)
3.Součásti k přenosu výkonu (hřídele, vřetena, spojky) (dotace 2/2)
4.Mechanické převody (ozubené převodovky, řemenové, řetězové a lanové převody) 4/2 (dotace 4/2)
5.Kinematické mechanismy a rámy dřevařských strojů 4/2 (dotace 4/2)
6.Pohony (elektromotory a spalovací motory , charakteristiky) 4/2 (dotace 4/2)
7.Hydrostatické a pneumatické mechanismy u dřevařských strojů (dotace 6/2)
8.Vzduchotechnika, větrání, odsávání 4/2 (dotace 4/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Schopnost optimální volby materiálu
-Znalost druhů materiálů, jejich vlastností a použití
-Znalost pracovních postupů
-Znalost technologických procesů
-Znalost výrobní techniky a mechanizace

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h14 h
     cvičení20 h0 h
     laboratorní práce8 h0 h
     konzultace16 h31 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h40 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h25 h
     zpracování protokolů20 h20 h
     zpracování seminární práce10 h10 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
- 3 seminární práce, (3x technická zpráva -- 8+5+4s, 3x technický výkres)
- 2 testy (ověření znalostí před provedením LC, forma 10 otázek, u každé otázky výběr ze tří možností)
- protokol z LC 2 (2x elaborát v rozsahu 5 a 5s)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZROUSEK, M. -- NOVÁK, V. -- KOPECKÝ, Z.Elektrické a strojní mechanismyBrnoMZLU v Brně2007978-80-7375-062-6
ZROUSEK, M. -- NOVÁK, V.Dřevařská mechanizaceBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-223-1
ZROUSEK, M.Tekutinové mechanismy a vzduchotechnika: tekutinové mechanismy dřevozpracujících strojů a zařízeníBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita199680-7157-198-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: