Sylabus předmětu DRT - Dřevařská technika (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DRT
Název předmětu česky:
Dřevařská technika
Název předmětu anglicky:
Wood Technology
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity: ne Strojní mechanismy
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty základům přenosu energie u strojů používaných v dřevoprůmyslu, naučit základní součásti a kinematické mechanismy, pohony, hydrostatické a pneumatické mechanismy dřevařských strojů. Samostatnou částí je problematika větrání dílen a odsávání obráběcích strojů.
 
Obsah předmětu:
1.
Klasifikace dřevařských strojů (zdroje energie a přenos energie u dřevařského stroje) (dotace 2/0)
2.
Základní součásti dřevařských strojů (spoje, pružiny, ložiska) (dotace 2/2)
3.Součásti k přenosu výkonu (hřídele, vřetena, spojky) (dotace 2/2)
4.
Mechanické převody (ozubené převodovky, řemenové, řetězové a lanové převody) 4/2 (dotace 4/2)
5.Kinematické mechanismy a rámy dřevařských strojů 4/2 (dotace 4/2)
6.
Pohony (elektromotory a spalovací motory , charakteristiky) 4/2 (dotace 4/2)
7.Hydrostatické a pneumatické mechanismy u dřevařských strojů (dotace 6/2)
8.
Vzduchotechnika, větrání, odsávání 4/2 (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h14 h
cvičení
20 h0 h
laboratorní práce8 h0 h
konzultace
16 h31 h
příprava na zkoušku
28 h
40 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
25 h
zpracování protokolů
20 h
20 h
zpracování seminární práce10 h
10 h
Celkem
140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
- 3 seminární práce, (3x technická zpráva -- 8+5+4s, 3x technický výkres)
- 2 testy (ověření znalostí před provedením LC, forma 10 otázek, u každé otázky výběr ze tří možností)
- protokol z LC 2 (2x elaborát v rozsahu 5 a 5s)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ROUSEK, M. -- NOVÁK, V. -- KOPECKÝ, Z. Elektrické a strojní mechanismy. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2007. 156 s. 1. ISBN 978-80-7375-062-6.
ROUSEK, M. -- NOVÁK, V. Dřevařská mechanizace. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 80 s. ISBN 978-80-7375-223-1.
ROUSEK, M. Tekutinové mechanismy a vzduchotechnika: tekutinové mechanismy dřevozpracujících strojů a zařízení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. 162 s. ISBN 80-7157-198-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: