Sylabus předmětu BIOKL - Bioklimatologie (LDF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BIOKL
Název předmětu česky:
Bioklimatologie
Název předmětu anglicky:
Bioclimatology
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Milan Fischer, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marcela Hlaváčová (cvičící)
Ing. František Jurečka (cvičící)
Ing. Matěj Orság, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Pohanková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Svoboda, CSc. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (garant, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty metody měření a vyhodnocování meteorologických pozorování, která se provádějí v síti meteorologických stanic, metody měření a vyhodnocení mikroklimatických charakteristik, které se provádějí v lesních porostech. Správné stanovení toků energie a uvědomění si jednotlivých složek vodní bilance v závislosti na stanovištních podmínkách. Pochopení procesu předpovědi počasí s cílem maximálního využití dat. Využít všech poznatků pro popis porostního klimatu, které je nedílnou součástí produkčního procesu v lesních porostech.
 
Obsah předmětu:
1.
Meteorologická měření a pozorování (dotace 2/1)
 
a.Historie a současnost meteorologie, klimatologie a bioklimatologie
b.Český hydrometeorologický ústav, členění meteorologických stanic
c.družicová pozorování, DPZ a možnosti využití v lesnictví
d.
meteorologické radary, aerologická měření

2.
Atmosféra (dotace 2/1)
 
a.
Stratifikace a složení atmosféry
b.
Ozónová vrstva

3.
Radiační a energetická bilance aktivního povrchu a lesního porostu (dotace 6/3)
 
a.
radiace, rozdělení, biologický význam
b.radiační bilance
c.energetická bilance
d.
změna klimatu ve vztahu k lesním porostům
e.
teplota, vztah teploty a rostlin (dřevin)

4.Koloběh vody, význam vody v krajině (dotace 8/4)
 
a.
vlhkost vzduchu
b.
evapotranspirace
c.
oblaka, oblačnost a srážky

5.
Synoptická meteorologie (dotace 4/2)
 
a.
tlak a vítr, cirkulace atmosféry
b.
vzduchové hmoty, cyklogeneze, předpověď počasí

6.
Klimatologie a fenologie (dotace 6/3)
 
a.
klima světa a Evropy
b.
klima České republiky
c.
kategorie klimatu
d.
klimatologická a fenologická studie

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
18 h
cvičení14 h0 h
konzultace6 h6 h
projektová práce
10 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h
80 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
26 h
příprava na průběžný test
10 h
10 h
zpracování protokolů
12 h
0 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet a ústní zkouška
Znalosti z přednášek, cvičení a základní literatury
Student obdrží na posledním semináři po odevzdání seminárních protokolů zápočet, který je podmínkou k absolvování zkoušky. Ta je ústní, a to formou 30-40 minutového pohovoru, student obdrží 6 otázek a pro složení zkoušky je nutná 100 % odpověď u tří z nich a prokázání minimální znalosti (alespoň 25 %) ze zbývajících tří.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŽALUD, Z. Bioklimatologie.  [online]. 2010. URL: http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/ke_stazeni/bioklimatologie/bioklimatologie_texty.pdf.
SVOBODA, J. -- ŽALUD, Z. Bioklimatologie: (návody do cvičení). 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-693-X.

Doporučená:
TOLASZ, R. a kol. Atlas podnebí Česka = Climate atlas of Czechia. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav ;, 2007. 255 s. ISBN 978-80-244-1626-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: