Sylabus předmětu BIOKL - Bioklimatologie (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BIOKL
Název v jazyce výuky: Bioklimatologie
Název česky: Bioklimatologie
Název anglicky: Bioclimatology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Milan Fischer, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marcela Hlaváčová (cvičící)
Ing. František Jurečka (cvičící)
Ing. Matěj Orság, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Svoboda, CSc. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (garant, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Naučit studenty metody měření a vyhodnocování meteorologických pozorování, která se provádějí v síti meteorologických stanic, metody měření a vyhodnocení mikroklimatických charakteristik, které se provádějí v lesních porostech. Správné stanovení toků energie a uvědomění si jednotlivých složek vodní bilance v závislosti na stanovištních podmínkách. Pochopení procesu předpovědi počasí s cílem maximálního využití dat. Využít všech poznatků pro popis porostního klimatu, které je nedílnou součástí produkčního procesu v lesních porostech.
 
Obsah předmětu:
1.Meteorologická měření a pozorování (dotace 2/1)
 
a.Historie a současnost meteorologie, klimatologie a bioklimatologie
b.Český hydrometeorologický ústav, členění meteorologických stanic
c.družicová pozorování, DPZ a možnosti využití v lesnictví
d.meteorologické radary, aerologická měření

2.Atmosféra (dotace 2/1)
 
a.Stratifikace a složení atmosféry
b.Ozónová vrstva

3.Radiační a energetická bilance aktivního povrchu a lesního porostu (dotace 6/3)
 
a.radiace, rozdělení, biologický význam
b.radiační bilance
c.energetická bilance
d.změna klimatu ve vztahu k lesním porostům
e.teplota, vztah teploty a rostlin (dřevin)

4.Koloběh vody, význam vody v krajině (dotace 8/4)
 
a.vlhkost vzduchu
b.evapotranspirace
c.oblaka, oblačnost a srážky

5.Synoptická meteorologie (dotace 4/2)
 
a.tlak a vítr, cirkulace atmosféry
b.vzduchové hmoty, cyklogeneze, předpověď počasí

6.Klimatologie a fenologie (dotace 6/3)
 
a.klima světa a Evropy
b.klima České republiky
c.kategorie klimatu
d.klimatologická a fenologická studie

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost důsledně analyzovat předpověď počasí a detailní znalost její zdrojů
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Osvojení si matematického aparátu potřebného pro popis a modelovaní realných jevů a dějů.
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost práce v terénu
-Schopnost soustředit se na podstatu problému a odhlédnutí od vedlejších faktorů.
-Schopnost vytvoření krátkodobé agrometeorologické prognózy v lesnictví

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h18 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace6 h6 h
     projektová práce10 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h80 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h26 h
     příprava na průběžný test10 h10 h
     zpracování protokolů12 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet a ústní zkouška
Znalosti z přednášek, cvičení a základní literatury
Student obdrží na posledním semináři po odevzdání seminárních protokolů zápočet, který je podmínkou k absolvování zkoušky. Ta je ústní, a to formou 30-40 minutového pohovoru, student obdrží 6 otázek a pro složení zkoušky je nutná 100 % odpověď u tří z nich a prokázání minimální znalosti (alespoň 25 %) ze zbývajících tří.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŽALUD, Z.Bioklimatologie
ZSVOBODA, J. -- ŽALUD, Z.Bioklimatologie: (návody do cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200380-7157-693-X
DTOLASZ, R. a kol.Atlas podnebí Česka = Climate atlas of CzechiaPrahaČeský hydrometeorologický ústav ;2007978-80-244-1626-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: