Sylabus předmětu OCHD - Ochrana dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OCHD
Název v jazyce výuky: Ochrana dřeva
Název česky: Ochrana dřeva
Název anglicky: Wood Protection
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jan Baar, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Dominik Hess (cvičící)
Ing. Jan Zlámal (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Po absolvování je student schopen na základě dosažených poznatků posoudit způsob poškození dřeva a materiálu na bázi dřeva a následně určit účelnou ochranu. Dále vhodnými potupy eliminovat možnost znehodnocení materiálů na bázi dřeva již během výrobního procesu a následnou úpravou i v období funkčnosti konečného výrobku.
Předmět navazuje na znalosti teoretických předmětů, kterými jsou stavba dřeva, fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, organická a anorganická chemie, včetně chemie dřeva a které jsou potřebné pro pochopení principů degradace a následné ochrany dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ochrany dřeva (dotace 2/1)
2.Abiotické faktory (dotace 2/1)
 
a.atmosférická kororze
b.chemická koroze dřeva (vliv působení tekutin na dřevo)

3.Abiotické faktory (dotace 2/1)
 
a.termodegradace

4.Biotičtí škůdci dřeva - dřevoznehodnocující houby (dotace 2/1)
5.Biotičtí škůdci dřeva - faktory rozvoje dřevoznehodnocujích hub (dotace 2/1)
6.Biotičtí škůdci dřeva - dřevokazný hmyz (dotace 2/1)
7.Biotičtí škůdci dřeva - faktory rozvoje dřevokazného hmyzu (dotace 2/1)
8.Trvanlivost dřeva (dotace 2/1)
9.Fyzikální ochrana dřeva (dotace 2/1)
10.Konstrukční ochrana dřeva (dotace 2/1)
11.Chemická ochrana dřeva (dotace 2/1)
12.Impregnovatelnost a propustnost dřeva (dotace 2/1)
13.Ochranné prostředky na dřevo (dotace 2/1)
14.Shrnutí základních poznatků dosažených v předmětu Ochrana dřeva a jejich praktické využití (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Schopnost určit příčinu poškození dřeva
-Znalost hlavních biotických škůdců dřeva
-Znalost ochranných látek a metod jejich aplikace
-Způsobilost určit vhodný druh ochrany dřeva

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení14 h0 h
     odborná exkurze8 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h40 h
     příprava na průběžný test17 h26 h
     příprava prezentace5 h0 h
     zpracování seminární práce15 h30 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Absolvování hlavního cvičení.
Získání zápočtu - 80% účast na cvičeních, 2 průběžné testy (účast na testu v daném
termínu povinná, maximální počet bodů 40, nutnost získat minimálně 21 bodů), zpracování naměřených dat ze cvičení do seminární práce a její obhajoba formou prezentace. Zápočet je povinný k připuštění ke zkoušce.
Zkouška - elektronický test v UISu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZREINPRECHT, L.Ochrana dreva: vysokoškolská učebnicaZvolenTechnická univerzita2008978-80-228-1863-6
ZREINPRECHT, L.Procesy degradácie drevaZvolenTechnická univerzita vo Zvolene200180-228-1070-3
ZPTÁČEK, P.Ochrana dřevaPrahaGrada2009978-80-247-2326-6
ZREINPRECHT, L.Dřevěné stavby: konstrukce, ochrana a údržbaBratislavaJaga group200480-88905-95-8
DBULIAN, F. -- GRAYSTONE, J A.Wood coatings : theory and practiceAmsterdamElsevier2009978-0-08-093160-9
DBuilding mycology: management of decay and health in buildingsLondonE & FN Spon19940-419-19020-1
DTimber decay in buildings: the conservation approach to treatmentAbingdonSpon Press2000978-0-419-18820-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: