Sylabus predmetu OPAEP - Ochrana přírody a environmentální politika (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OPAEP
Název v jazyce výuky: Ochrana přírody a environmentální politika
Název česky: Ochrana přírody a environmentální politika
Název anglicky: Nature Conservation and Environmental Policy
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Definice a náplň ochrany přírody. Etické principy a motivy ochrany přírody. Vývoj ochrany přírody v Evropě a ve světě. Biodiverzita a její ohrožení. Vymírání druhů a příčiny vymírání v současnosti. Další příčiny narušení životního prostředí. Globální trh a organizace. Těžba surovin, lesní hospodářství, zemědělství, urbanizace. Zněčištění ovzduší, vody a půdy. Globální změny klimatu. Ochrana druhů a populací. Právní ochrana druhů v Evropě a související mezinárodní dohody. Ochrana ex situ. Územní ochrana přírody. Mezinárodní kategorie chráněných území. Územní ochrana dle IUCN a v dalších zemích. Mezinárodní sítě chráněných území. Plány péče o chráněná území. Obecná ochrana přírody. Biologické hodnocení, EIA, SEA, krajinný ráz. Veřejný přístup k informacím. Nevládní neziskové organizace a spolky.
 
Obsah předmětu:
1.1. Definice a náplň ochrany přírody. Historie ochrany přírody ve světě. (dotace 0/0)
2.2. Rozmanitost života planety Země. (dotace 0/0)
3.3. Úbytek biodiverzity. Vlivy jednotlivých hospodářských odvětví (dotace 2/0)
4.Příčiny ubývání druhů a populací (dotace 0/0)
5.Ochrana druhů. (dotace 0/0)
6.Ochrana stanovišť. (dotace 0/0)
7.Globální vlivy a ohrožení ekosystémů (dotace 0/0)
8.Ochrana přírody na různých úrovních. (dotace 0/0)
9.Ekonomické a politické nástroje ochrany přírody na území jednotlivých států. (dotace 0/0)
10.Mezinárodní organizace OSN a mezinárodní úmluvy. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost řešit problémy
-Tvorba projektů a jejich management
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v tropických a subtropických zemích
-Schopnost identifikovat ekologickou zátěž
-Schopnost orientovat se v požadavcích na trvalou udržitelnost
-Znalost funkcí ekosystému
-Znalost specifik působení ekologických faktorů v tropech
-Znalost středoevropského lesnického know-how
-Znalost v oblasti ekologických zátěží v ČR a v zahraničí
-Znalosti ekologických faktorů, funkcí ekosystémů, vlastností populací

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze6 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h
     příprava na průběžný test30 h
     příprava prezentace8 h
     zpracování seminární práce6 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou udělení zápočtu je veřejná prezentace ochrany přírody ve vybrané zemi tropů nebo subtropů a vybraného zvláště chráněného území v této zemi. Studenti rovněž vypracují seminární práci. Zkouška je ústní s důrazem na pochopení logických vazeb mezi přírodními podmínkami, historií využívaní krajiny a ochranou přírody.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZWILSON, E O.Rozmanitost života: Umožní poznání zákonů biodiverzity její záchranuPrahaNLN199580-7106-113-1
ZPRIMACK, R B. -- KINDLMANN, P.Biologické principy ochrany přírodyPrahaPortál200180-7178-552-0
ZKELLER, J.Až na dno blahobytuBrnoDUHA199580-902056-0-7
ZMalé je milé: aneb ekonomie, která by počítala s člověkemDoplněk200080-7239-035-X
ZMÁCHAL, A.Desatero domácí ekologie: Praktický rádce, jak se nejen doma chovat šetrněji k životnímu prostředíBrnoEkoCentrum
ZGROOMBRIDGE, B. -- JENKINS, M D.World atlas of biodiversity : earth''s living resources in the 21st centuryBerkelyUniversity of California Press20020-520-23668-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: