Sylabus predmetu DE3 - Dendrologie III (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DE3
Název v jazyce výuky: Dendrologie III
Název česky: Dendrologie III
Název anglicky: Dendrology III
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Soňa Tichá, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Dendrologie II
 
Zaměření předmětu:
Znalost dřevin a jejich vlastností významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu; důraz je kladen především na růstovou, vzhledovou, ekologickou a pěstitelskou charakteristiku a z ní vyplývající možnosti použití. Schopnost hodnotit současný stav a vývojové tendence jednotlivých exemplářů, skupin a porostů dřevin pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby.
 
Obsah předmětu:
1.Dřeviny významné pro zahradní a krajinářskou tvorbu (dotace 0/28)
 
a.Amygdalaceae, Spiraeaceae, Malaceae, Rosaceae
b.Empetraceae, Ericaceae, Vacciniaceae
c.Loniceraceae, Salicaceae, Actinidiaceae, Cistaceae, Hypericaceae, Tamaricaceae, Ebenaceae
d.Styracaceae, Symplococaceae, Bignoniaceae, Scrophulariaceae, Liliaceae, Arecaceae, Poaceae

2.Vybrané pěstitelské vlastnosti dřevin (dotace 8/0)
 
a.přesazovatelnost
b.výmladnost, odnožování a další aspekty regenerační schopnosti
c.poškozování zvěří
d.přehled v dendrologii I a dendrologii II zmiňovaných vlastností dřevin, významných pro jejich pěstování na trvalém stanovišti

3.Negativní účinky dřevin (dotace 3/0)
 
a.nežádoucí účinek na budovy, inženýrské sítě a sousedící pozemky
b.ohrožení zdraví a života lidí (alergenita, jedovatost, křehké dřevo, trny a ostny, květy a plody atraktivní pro bodavý hmyz)

4.Introdukce a aklimatizace dřevin (dotace 2/0)
 
a.důvody a metodický postup introdukce
b.aklimatizace a její hodnocení
c.možnosti a hranice uplatnění geograficky nepůvodních druhů v zahradní a krajinářské architektuře

5.Ochrana genofondu dřevin (dotace 1/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Kompetence a schopnosti nutné pro provádění kontroly bezpečnosti stromů
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
-Schopnost rozlišit druhy dřevin podle morfologických znaků
-Využití proměnlivosti dřevin v čase a prostoru
-Znalost domácích a běžně pěstovaných druhů dřevin
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h4 h
     cvičení28 h6 h
     odborná exkurze0 h2 h
     konzultace0 h7 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h50 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h28 h
     příprava na průběžný test10 h15 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- podmínkou udělení: 1) schopnost determinace vybraných taxonů dřevin (2. část listnatých dřevin opadavých) dle živých exemplářů (jejich částí), preparátů a obrazové dokumentace; 2) znalost významných vlastností vybraných taxonů (1. a 2. část listnatých opadavých dřevin a stálezelených dřevin), prověřovaná testem; 3)základní orientace v odpřednášené látce, prověřovaná testem.

Zkouška -- zahrnuje program předmětů Dendrologie I až Dendrologie III; tvoří ji: 1) písemný test, 2) ústní zkouška (následuje po úspěšném složení testu).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHURYCH, V.Okrasné dřeviny pro zahrady a parkyKVĚT, nakladatelství Českého zahrádkařského svazu200380-85362-46-5
ZKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parkůTišnovSURSUM200680-7323-117-4
ZMACHOVEC, J. -- HRUBÍK, P.Sadovnícka dendrológia: (hodnotenie biotických prvkov)NitraSlovenská polnohospodárska univerzita v Nitre200080-7137-702-3
ZPEJCHAL, M.Arboristika I: obecná dendrologieMělníkVyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník2008
ZÚRADNÍČEK, L. a kol.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými lesyLesnická práce2009978-80-87154-62-5
ZATANASOVÁ, H.Lexikon okrasných dřevinPrahaHelma1994
ZHIEKE, K.Praktická dendrologie.PrahaStátní zemědělské nakladatelství1978
ZHIEKE, K.Praktická dendrologie.PrahaStátní zemědělské nakladatelství1978
ZKAVKA, B. -- KOLAŘÍK, J.Sadovnická dendrologie I. Listnaté stromyBrnoEDEN1995
ZÚRADNÍČEK, L. -- TICHÁ, S. -- MADĚRA, P.DendrologieBrnoMendelova universita2014978-80-7509-181-9
ZÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J.Dendrologie lesnická.: Listnáče II (Angiospermae)BrnoMZLU199680-7157-236-5
DKREJČIŘÍK, P.Arborius & Acer: multimediální atlas listnatých stromůBřeclav
DNEKOLOVÁ, R.Listnaté dřeviny od A do Ž : Laburnum-Zelkova. díl druhý. Praha: Libuše Kumpánová2. vyd.2004
DNEKOLOVÁ, R.Listnaté dřeviny od A do Ž: Díl první: Acer-Kolkwitzia. Praha1.vyd.2002

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: