Sylabus předmětu BMST - Biomechanika stromu (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BMST
Název v jazyce výuky: Biomechanika stromu
Název česky: Biomechanika stromu
Název anglicky: Biomechanism of Trees
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanickou odezvou stromu na statické a dynamické namáhání a poskytnout jim nástroje a kompetence pro stanovení pravděpodobnosti selhání stromu a vlivu zásahů na stabilitu stromu.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška20 h14 h
     cvičení20 h0 h
     práce v terénu10 h4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku48 h60 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h20 h
     příprava prezentace0 h1 h
     zpracování protokolů10 h0 h
     zpracování projektů10 h10 h
Celkem128 h109 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen testem a ústní zkouškou. Pro přístup ke zkoušce je nutno získat zápočet a předložit protokoly.
Zápočet: úspěšně napsané tři 30 minutové testy v průběhu semestru, hodnotí se i účast na přednáškách a cvičeních a protokoly z laboratorních měření. Testy jsou elektronické. U studentů kombinované formy jsou redukovány protokoly na jeden souhrnný.

Obsahem zkoušky je popis stability stromu, adaptačního růstu a analýza souvisejících jevů, nutných pro pochopení reakce stromu (fyziologie a ekofyziologie stromu).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKOLAŘÍK, J. a kol.Péče o dřeviny rostoucí mimo les.VlašimČSOP2010978-80-86327-85-3
DNIKLAS, K J.Plant physicsChicagoThe University of Chicago Press2012978-0-226-58632-8
DThe body language of trees: a handbook for failure analysisLondonThe Stationary Office20060-11-753067-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: