Sylabus předmětu CSJ - Části strojů (modul V) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CSJ
Název předmětu česky:
Části strojů (modul V)
Název předmětu anglicky:
Machine Components
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Je předmětem aplikovaného základu, je předmětem povinným. Předmět dává základní informace o strojních součástech nábytkářských strojů.
 
Obsah předmětu:
1.
Technické materiály (dotace 2/1)
 
a.
Železné a neželezné kovy
b.
Nekovové materiály(přírodní a umělé)

2.
Namáhání a zkoušky strojních součástí (dotace 2/1)
 
a.
Způsoby namáhání a pevnostní výpočty strojních součástí
b.
Zkoušky materiálů pro strojní součásti a nástroje

3.
Nástrojové materiály a jejich tepelné zpracování (dotace 2/1)
 
a.
Materiály pro dřevoobráběcí nástroje
b.
Tepelné zpracování a super tvrdé vrstvy

4.
Rozebíratelné spoje (dotace 2/1)
 
a.
Klíny, pera a svěrné spoje
b.Šroubové, kolíkové a čepové spoje, výpočet šroubového spoje

5.
Nerozebíratelné spoje (dotace 2/1)
 
a.Svarové, pajené a lepené spoje
b.
Nýtované a nalisované spoje

6.
Části pružící a přenosové části (dotace 2/1)
 
a.
Pružiny
b.Hřídele a vřetena, výpočet kritických otáček
c.Valivá a kluzná ložiska

7.
Hřídelové spojky (dotace 2/1)
 
a.Mechanicky rozpojované a nerozpojované spojky, základní výpočet
b.
Hydrodynamické a elektrodynamické spojky

8.
Třecí převody (dotace 2/1)
 
a.
Třecí převody přímé
b.
Opásané převody řemenové a lanové
c.Návrh řemenového převodu kotoučové pily

9.
Řetězové převody a řetězy (dotace 2/1)
 
a.Řetězy zdvihací, transportní a převodové
b.
Návrh řetězového převodu dopravníku

10.
Ozubené převody a převodovky (dotace 2/1)
 
a.
Konstrukční typy ozubených převodů
b.
Převodovky

11.
Kinematické mechanismy (dotace 2/1)
 
a.
Klikový,kulisový, vačkový, šroubový mechanismus
b.
Maltézský mechanismus, rohatka a západka
c.
Výpočet kinematiky rámové pily

12.
Pohony dřevařských strojů (dotace 4/2)
 
a.
Zdroje energie a přenos energie u dřevařského stroje
b.Spalovací motory
c.Elektromotory

13.
Základní funkční celky strojů (dotace 2/1)
 
a.Rámy a základy strojů

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na průběžné hodnocení8 h
příprava na průběžný test
14 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet

- semestrální program (výpočet a konstrukce převodu)25 bodů (min. 17 bodů)
- zápočtový test 20 bodů (min. 12 bodů)
- udělení zápočtu účast na cvičení a získání min. 29 bodů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PERNICA, J. Části strojů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 139 s. ISBN 80-7157-492-9.
ROUSEK, M. -- NOVÁK, V. -- KOPECKÝ, Z. Elektrické a strojní mechanismy. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2007. 156 s. 1. ISBN 978-80-7375-062-6.
SKOUPÝ, A. -- KOPECKÝ, Z. Základy techniky: (cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 117 s. ISBN 80-7157-800-2.

Doporučená:
LEINVEBER, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2005. 908 s. ISBN 80-7361-011-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Zaměření VN Výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: