Sylabus předmětu VAG - Výroba aglomerovaných materiálů (modul V) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VAG
Název v jazyce výuky: Výroba aglomerovaných materiálů (modul V)
Název česky: Výroba aglomerovaných materiálů (modul V)
Název anglicky: Manufacture of Agglomerated Materials
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jan Baar, Ph.D. (přednášející)
Ing. David Děcký (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (přednášející)
doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. (přednášející)
Výchozí předměty: ne (Výroba aglomerovaných materiálů nebo nyní Výroba aglomerovaných materiálů)
 
Zaměření předmětu:
Získání základních znalostí o výrobě aglomerovaných materiálů, o jejich vlastnostech v závislosti na technologii použití v nábytkářské výrobě. Znalost výroby třískových a dřevovlíknitých desek.
 
Obsah předmětu:
1.Suroviny pro výrobu aglomerovaných materiálů (dotace 4/4)
 
a.Dřevo a ostatní lignocelulosové suroviny
b.Chemické přísady

2.Technologie výroby třískových desek (dotace 9/9)
 
a.Dezintegrace - výroba štěpek a třísek
b.Sušení a třídění třísek, říprava a nanášení lepící směsi
c.Vrstvení a lisování třískových desek
d.Vliv vstupních materiálů na technologii použití
e.Uplatnitelnost třískových desek při výrobě nábytku

3.Technologie výroby vláknitých desek (dotace 9/9)
 
a.Dřevo a ostatní lignocelulosové suroviny
b.Výroba vlákna, chemické přísady
c.Tvorba vláknitého koberce při mokrém a při suchém výrobním způsobu
Lisování vláknitých desek
d.Desky MDF a HDF
e.Vliv vstupních materiálů na technologii použití
f.Uplatnitelnost vláknitých desek při výrobě nábytku

4.Dokončování vláknitých desek, povrchové úpravy (dotace 2/2)
 
a.Technologie zpracování povrchových úprav zhledem k jejich uplatnitelnosti při výrobě nábytku

5.Vlastnosti vláknitých desek, oblasti jejich aplikací (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Posouzení potřeb a možností výroby
-Schopnost definovat parametry a uzly
-Schopnost vyvíjet nové technologické postupy
-Znalost technologického procesu výroby AM

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení2 h
     konzultace12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test5 h
     zpracování seminární práce7 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, zkouška - ústní bez přípravy v trvání 20 - 35 minut
Podmínky:80% účast na cvičeních a na hlavním cvičení, odevzdaná a obhájená seminární práce, splněný zápočtový test na min. 11 bodů z 20 možných
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva. Část I.: Aglomerované materiályBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-034-3
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-751-0
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiályBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-552-2
ZMELZEROVÁ, L. -- KUKLÍK, P.Kompozitní materiály na bázi dřevaPrahaČeské vysoké učení technické v Praze2011978-80-01-04958-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: