Sylabus předmětu TVAPD - Technologie výroby a provádění dřevostaveb (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TVAPD
Název v jazyce výuky: Technologie výroby a provádění dřevostaveb
Název česky: Technologie výroby a provádění dřevostaveb
Název anglicky: Technology of Production and Implementation of Timber Structures
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Antonín Kyncl (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Znalost základů navrhování konstrukcí ze dřeva, zakládání staveb, technologické postupy při výrobě dřevostaveb, technologické postupy u provádění doplňkových činností, stavební fyzika v dřevostavbách. Strojní zařízení pro výrobu a montáž dřevostaveb, logistika procesu výroby dřevostaveb, ekonomika navrhování. Nízkoenergetické a pasivní dřevostavby.
 
Obsah předmětu:
1.Zásady navrhování konstrukcí, materiály, konstrukční detaily ve vztahu k technologii výroby a výstavby. (dotace 2/2)
2.Zakládání dřevostaveb - technologie provádění, typy základů a detaily. (dotace 2/2)
3.Stabilita konstrukce -- kotvení, ztužení z hlediska technologických postupů při provádění (dotace 2/2)
4.Technologické postupy a odpovídající konstrukce podlah, stěn, stropů, střech. (dotace 2/2)
5.Stavební fyzika - vlhkost, páry, průvzdušnost obvodového pláště staveb z hlediska provádění na stavbě a technologie montáže prefabrikovaných konstrukcí. (dotace 2/2)
6.Technologie výroby paletových dílců oplášťovaných z jedné strany, oplášťování z obou stran. (dotace 2/2)
7.Technologie zabudování oken, dveří, schodišť. Zabudovaný nábytek. (dotace 2/2)
8.Technologie zabudování elektroinstalace, ZTI, ÚT, ventilace. (dotace 2/2)
9.Požární zásady a detaily. (dotace 2/2)
10.Kontrola přenosu zvuku. (dotace 2/2)
11.Strojní zařízení nejpoužívanějších způsobů výroby a montáže dřevostaveb. (dotace 2/2)
12.Logistika procesu výroby dřevostaveb (dotace 2/2)
13.Ekonomika navrhování, výroby a montáže dřevostaveb. (dotace 2/2)
14.Nízkoenergetické a pasivní stavby. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost řešit problémy
-Navrhování a řízení provozu výrobně – technologických celků
-Řízení technologického úseku dřevařské výroby
-Znalost pracovních postupů v obrábění materiálů na bázi dřeva
-Znalost technologických procesů a pracovních postupů při výrobě dřevostaveb
-Znalost technologických procesů materiálů na bázi dřeva

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze9 h
Samostudium
     příprava na zkoušku15 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     zpracování projektů20 h
     zpracování seminární práce20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - aktivní účast ve cvičení, účast na dvou dnech hlavního cvičení, odevzdání seminární práce
Zkouška - celková délka trvání 60 minut, písemná část (60% zkoušky) - je požadováno vypracování 3 zadaných otázek, ústní část 15 minut (40 % zkoušky) navazuje na písemnou část
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKOTTJÉ, J.Jak se staví dřevěný dům: od projektu k nastěhováníPrahaGrada2008978-80-247-2531-4
ZKOLB, J.Dřevostavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláštěPrahaGrada Publishing, a.s.2008978-80-247-2275-7
ZBLASS, H J. a kol.Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004PrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT2008978-80-87093-73-3
ZVAVERKA, J. a kol.Dřevostavby pro bydleníPrahaGrada2008978-80-247-2205-4
DDřevěné konstrukce podle Eurokódu 5.PrahaInformační centrum ČKAIT200480-86769-13-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: