Sylabus predmetu TPVV - Technologické projektování ve výrobě nábytku (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TPVV
Název v jazyce výuky: Technologické projektování ve výrobě nábytku
Název česky: Technologické projektování ve výrobě nábytku
Název anglicky: Technological Design in the Manufacture of Furniture
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Miroslav Jančík (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Softwarová podpora managementu nábytkářského průmyslu
 
Zaměření předmětu:
základní znalosti pro zpracování jednoduchého technologického projektu navrženého výrobku v nábytkářské výrobě
 
Obsah předmětu:
1.Význam technologického projektování (dotace 2/0)
 
a.Metodika projektování
b.Proces realizace produktu

2.Technologické procesy výroby nábytku (dotace 6/6)
 
a.Struktura výrobků
b.Základní model výroby nábytku
c.Technologické a technické parametry strojů
d.Manipulace a skladování

3.Technicko-hospodářské normy (dotace 6/6)
 
a.Definice norem a jejich využití
b.Normy spotřeby materiálu, konstrukční a montážní kusovník
c.Normy spotřeby práce, výrobní dávka, tarifní mzdy, pracovní postupy

4.Kapacitní výpočty (dotace 4/6)
 
a.Výpočet spotřeby materiálu a práce
b.Výpočet potřeby strojů a pracovníků, stanovení směnnosti
c.Výpočet skladových a mezioperačních prostor
d.Software Process Analysis

5.Kalkulační vzorec (dotace 2/2)
 
a.skladová a prodejní cena
b.nákladové složky kalkulačního vzorce

6.Řízení výroby (dotace 2/0)
 
a.Řízení zakázky
b.Metody plánování

7.Výrobní prostory (dotace 2/0)
 
a.Podmínky ideálního provozu
b.Základní parametry výrobních prostor
c.Požadavky požární ochrany, hygieny práce

8.Dispozice dílen (dotace 4/8)
 
a.Dispozice dílen - toky materiálu - mezioperační prostory
b.Vzájemné vztahy pracovišť- rozmístění strojů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Analýzy výrobních podkladů
-Navrhování a řízení provozu výrobně – technologických celků
-Orientace v oblasti výroby nábytku a zavedení nových výrobků do výroby
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku10 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h
     zpracování projektů30 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu předáním zpracovaného projektu jednoduchého sortimentu ve výrobě nábytku, obhájení projektu formou zkoušky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHLAVENKA, B.Projektování výrobních systémů : (Technologické projekty I)BrnoVUT199080-214-0144-3
ZŠIMEK, J. -- ŠPINKA, J.Technologické projektováníBrnoVUT199280-214-0434-5
ZKRONTORÁD, K.Výroba nábytku z deskových materiálů978-80-7509-199-4
ZZEMIAR, J. a kol.Technológia výroby nábytkuZvolenTechnická univerzita vo Zvolene2009978-80-228-2064-6
ZKRONTORÁD, K.Vnímání hodnoty zákazníkem jako kritérium pro volbu technologie výroby nábytku z plošných dílců: využití technologie výroby s dávkou IBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7375-977-3
DJOŠČÁK, P. -- GAFF, M.Nábytkové konštukčné spojeZvolenTechnická univerzita vo Zvolene2011978-80-228-2255-8
DJOŠČÁK, P.Pevnostné navrhovanie nábytkuZvolenTechnická univerzita vo Zvolene200080-228-0921-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: