Sylabus předmětu STVYR - Aplikace STV a nové trendy ve vývoji (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: STVYR
Název v jazyce výuky: Aplikace STV a nové trendy ve vývoji
Název česky: Aplikace STV a nové trendy ve vývoji
Název anglicky: Application of Construction and Joinery Production and New Trends in Development
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Sláčík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Miroslav Zapletal (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška a ne Trendy u stavebně truhlářských výrobků
 
Zaměření předmětu:
Předmět je zaměřen na rozšíření základních znalostí z oblasti stavebně truhlářské výroby. Navazuje na předmět STR - Stavebně truhlářské výrobky v bakalářském oboru Dřevařství.
 
Obsah předmětu:
1.Otvorové výplně v architektuře - vliv tvaru a členění oken na celkový vzhled domu. Příklady architektonických řešení staveb s důrazem na vhodnou konstrukci otovrových výplní. (dotace 2/2)
2.Kombinovaná okna - dřevohliníková, dřevoplastová, dřevo-plast-hliník, okna do pasivních a nulových staveb. Technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
3.Prosklené fasády - dřevěné, dřevo-hliník. Konstrukce a technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
4.Zimní zahrady - dřevěné, plastové, dřevo-hliník, hliníkové. Konstrukce a technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
5.Fasády ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva - materiály, konstrukce, technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
6.Dřevěné konstrukce v exteriéru - ploty, pergoly, terasy, balkony, atp. Materiály, konstrukce a technické požadavky na tyto konstrukce. (dotace 2/2)
7.Městský mobiliář a dřevěné objekty v exteriéru - materiály, konstrukce a technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
8.Použití modifikovaných dřevin v konstrukci stavebně truhlářských výrobků. (dotace 2/2)
9.Povrchové systémy pro dřevo v exteriéru, vlastnosti a způsoby nanášení nátěrových hmot. (dotace 2/2)
10.Podlahy ze dřeva a na bázi dřeva - nová řešení konstrukcí, podlahové vytápění a jeho problematika. (dotace 2/2)
11.Tepelně izolační a akustické obklady stěn - materiály, konstrukce, technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
12.Dřevěná schodiště - řešení konstrukce, technologie výroby a montáže v objektech, návaznost konstrukcí schodišť na stavbu. (dotace 2/2)
13.Software pro navrhování stavebně truhlářských výrobků a jeho použití v praxi. (dotace 4/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost odborně popisovat stavební konstrukce
-Schopnost orientovat se ve stavebních výkresech
-Schopnost vybrat vhodný materiál na navrhovanou konstrukci
-Teoretické znalosti a praktické dovednosti řešení projektů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení28 h0 h
     odborná exkurze8 h0 h
     konzultace10 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h25 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h12 h
     příprava na průběžný test7 h12 h
     příprava prezentace8 h5 h
     zpracování protokolů0 h10 h
     zpracování projektů8 h20 h
     zpracování seminární práce10 h20 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - více než 80% účasti na cvičeních, odevzdané programy ze cvičení, zápočtový test
Zkouška - ústní s písemnou přípravou (poznámky, nákresy). Doba přípravy cca10 minut, doba zkoušení cca 20 minut.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- PUŠKÁR, A.Okna, dveře, prosklené stěny. Bratislava Vydavatelství Jaga group, v. o. s.200380-88905-47-8
ZŠUBRT, R. -- PETRTYL, Z.Moderní oknaPrahaGrada Publishing, a.s.2012978-80-247-4286-1
ZSCHNECK, A G.Dveře ze dřeva a kovuBrnoERA200180-86517-04-7
ZSCHNECK, A G.Okna dřevěná a kovováBrnoERA200180-86517-03-9
ZŠUBRT, R. -- PETRTYL, Z. -- ŠKOPEK, M.Okno: klíčová součást stavebČeské BudějoviceEnergy Consulting Service978-80-254-8573-6
ZOknaPrahaGrada200080-247-9023-8
ZHÁJEK, V.Kladení a oprava podlah a podlahovinPrahaGrada Publishing199580-7169-085-6
ZBERÁNEK, P.Masivní dřevěné podlahyPrahaGrada2007978-80-247-2232-0
ZDOHNÁLEK, J. -- TŮMA, P.Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictvíPrahaBETONCONSULT s.r.o,2011978-80-260-0166-9
ZDřevěná schodiště: konstrukce,návrh,příklady realizceBrnoEra200280-86517-18-7
ZHYKŠ, P. -- GIECIOVÁ, M.Schodiště, rampy, žebříkyPrahaGrada2008978-80-247-2688-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 6. 2019.

Typ výstupu: