Sylabus předmětu STVYR - Aplikace STV a nové trendy ve vývoji (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: STVYR
Název v jazyce výuky: Aplikace STV a nové trendy ve vývoji
Název česky: Aplikace STV a nové trendy ve vývoji
Název anglicky: Application of Construction and Joinery Production and New Trends in Development
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Petr Sláčík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Miroslav Zapletal (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška a ne Trendy u stavebně truhlářských výrobků
 
Zaměření předmětu:
Předmět je zaměřen na rozšíření základních znalostí z oblasti stavebně truhlářské výroby. Navazuje na předmět STR - Stavebně truhlářské výrobky v bakalářském oboru Dřevařství.
 
Obsah předmětu:
1.Otvorové výplně v architektuře - vliv tvaru a členění oken na celkový vzhled domu. Příklady architektonických řešení staveb s důrazem na vhodnou konstrukci otovrových výplní. (dotace 2/2)
2.Kombinovaná okna - dřevohliníková, dřevoplastová, dřevo-plast-hliník, okna do pasivních a nulových staveb. Technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
3.Prosklené fasády - dřevěné, dřevo-hliník. Konstrukce a technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
4.Zimní zahrady - dřevěné, plastové, dřevo-hliník, hliníkové. Konstrukce a technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
5.Fasády ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva - materiály, konstrukce, technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
6.Dřevěné konstrukce v exteriéru - ploty, pergoly, terasy, balkony, atp. Materiály, konstrukce a technické požadavky na tyto konstrukce. (dotace 2/2)
7.Městský mobiliář a dřevěné objekty v exteriéru - materiály, konstrukce a technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
8.Použití modifikovaných dřevin v konstrukci stavebně truhlářských výrobků. (dotace 2/2)
9.Povrchové systémy pro dřevo v exteriéru, vlastnosti a způsoby nanášení nátěrových hmot. (dotace 2/2)
10.Podlahy ze dřeva a na bázi dřeva - nová řešení konstrukcí, podlahové vytápění a jeho problematika. (dotace 2/2)
11.Tepelně izolační a akustické obklady stěn - materiály, konstrukce, technické požadavky na tyto výrobky. (dotace 2/2)
12.Dřevěná schodiště - řešení konstrukce, technologie výroby a montáže v objektech, návaznost konstrukcí schodišť na stavbu. (dotace 2/2)
13.Software pro navrhování stavebně truhlářských výrobků a jeho použití v praxi. (dotace 4/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost odborně popisovat stavební konstrukce
-Schopnost orientovat se ve stavebních výkresech
-Schopnost vybrat vhodný materiál na navrhovanou konstrukci
-Teoretické znalosti a praktické dovednosti řešení projektů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení28 h0 h
     odborná exkurze8 h0 h
     konzultace10 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h25 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h12 h
     příprava na průběžný test7 h12 h
     příprava prezentace8 h5 h
     zpracování protokolů0 h10 h
     zpracování projektů8 h20 h
     zpracování seminární práce10 h20 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - více než 80% účasti na cvičeních, odevzdané programy ze cvičení, zápočtový test
Zkouška - ústní s písemnou přípravou (poznámky, nákresy). Doba přípravy cca10 minut, doba zkoušení cca 20 minut.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- PUŠKÁR, A.Okna, dveře, prosklené stěny. Bratislava Vydavatelství Jaga group, v. o. s.200380-88905-47-8
ZŠUBRT, R. -- PETRTYL, Z.Moderní oknaPrahaGrada Publishing, a.s.2012978-80-247-4286-1
ZSCHNECK, A G.Dveře ze dřeva a kovuBrnoERA200180-86517-04-7
ZSCHNECK, A G.Okna dřevěná a kovováBrnoERA200180-86517-03-9
ZŠUBRT, R. -- PETRTYL, Z. -- ŠKOPEK, M.Okno: klíčová součást stavebČeské BudějoviceEnergy Consulting Service978-80-254-8573-6
ZOknaPrahaGrada200080-247-9023-8
ZHÁJEK, V.Kladení a oprava podlah a podlahovinPrahaGrada Publishing199580-7169-085-6
ZBERÁNEK, P.Masivní dřevěné podlahyPrahaGrada2007978-80-247-2232-0
ZDOHNÁLEK, J. -- TŮMA, P.Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictvíPrahaBETONCONSULT s.r.o,2011978-80-260-0166-9
ZDřevěná schodiště: konstrukce,návrh,příklady realizceBrnoEra200280-86517-18-7
ZHYKŠ, P. -- GIECIOVÁ, M.Schodiště, rampy, žebříkyPrahaGrada2008978-80-247-2688-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: