Sylabus předmětu CDT - CNC dřevozpracující technika (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: CDT
Název v jazyce výuky: CNC dřevozpracující technika
Název česky: CNC dřevozpracující technika
Název anglicky: CNC Woodworking Technology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vít Novák, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jiří Procházka (cvičící, přednášející)
Ing. Aleš Solař, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Praktická i teoretická znalost opracování dřeva a kompozitních materiálu na NC a CNC strojích. Základní principy přípravy výroby na NC strojích. Znalost bezpečnosti práce. Seznámení se strojem TECH99 a znalost jeho ovládání a údržby. Zpracování projektu studentů a výroba konkrétního individuálního výrobku.
 
Obsah předmětu:
1.Význam mechanizace a automatizace v dřevařské výrobě, přehled CNC techniky. (dotace 2/1)
2.Rozdělení a základní části obráběcích center. (dotace 2/1)
3.Automatizace pohybového cyklu, číslicové řízení stroje. Vývojové stupně číslicově řízených strojů a jejich aplikace v DSP, další perspektivy vývoje, rozvojové tendence automatizační techniky. (dotace 2/1)
4.Konstrukce CNC strojů -- charakteristické znaky, konstrukční prvky v jednotlivých mechanizmech (pohony, převody, suporty, nastavení, výměna nástrojů). (dotace 2/1)
5.Nástroje pro CNC stroje, dělení z pohledu jednotlivých typu CNC strojů, požadavky kladené na nástroje po stránce materiálové, konstrukčního řešení, upínání nástrojů ve vřetenech a suportech. (dotace 2/1)
6.CNC horní frézka, konstrukční řešení, požadavky kladené na hygienu a OBP, nástroje. (dotace 2/1)
7.CNC polohovací vrtačka, polohování, mechanizace -- fixace obrobku na pracovní stůl. (dotace 2/1)
8.Obráběcí centrum, konstrukční verze, systém výměny nástrojů, možnosti fixace obrobku, úprava obráběcího centra z pohledu řízení výroby. (dotace 2/1)
9.Výrobní linky na bázi CNC strojů, kontinuální obrábění, dělení z pohledu DSP, řešení přísunu a odsunu materiálu, jednostranné, dvojstranné obrábění dílců. (dotace 2/1)
10.Základní operace výroby na CNC strojích, CAD a export DXF, CAD/CAM/Post processing, základy tvorby G-kódu. (dotace 2/1)
11.Základy programování obrábění systémem CAD/CAM (dotace 2/1)
12.Programování konkrétních dílců pro obrábění v systému CAD/CAM (dotace 2/1)
13.Praktická práce na CNC stroji, náležitosti přípravy výroby výrobků ze dřeva a kompozitních materiálů. Programování obrábění systémem CAD/CAM (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Navrhování a řízení provozu výrobně – technologických celků
-Schopnost tvůrčího a kreativního myšlení
-Znalost technologických procesů výroby materiálů na bázi dřeva
-Znalost výrobní techniky a mechanizace

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h14 h
     cvičení28 h28 h
     odborná praxe9 h9 h
     konzultace5 h5 h
     workshop4 h4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku12 h12 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h14 h
     příprava na průběžný test28 h28 h
     příprava prezentace2 h2 h
     zpracování seminární práce24 h24 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - podmínkou udělení zápočtu je splnění testu a 90% účast na cvičeních. Po udělení zápočtu je možné se přihlásit na ústní zkoušku.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠTULPA, M.CNC: programování obráběcích strojůGrada2015978-80-247-5269-3
ZKRÁL, P. -- ŠRAJER, J.CNC obráběcí centraZemědělská 1, 613 00 BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-163-0
ZMAREK, J.CNC obráběcí strojeOstravaTechnická univerzita 2010978-80-248-2329-4
ZKRÁL, P.Jak se rozhodnout při volbě CNC obráběcího centra2012

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 7. 2019.

Typ výstupu: