Course syllabus CDT - CNC Woodworking Technology (FFWT - WS 2019/2020)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: CDT
Course title in language of instruction: CNC dřevozpracující technika
Course title in Czech: CNC Woodworking Technology
Course title in English: CNC Woodworking Technology
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 2/1/1 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Level of course: master
Semester: WS 2019/2020
Name of lecturer: Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Jiří Procházka (instructor, lecturer)
Ing. Aleš Solař, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites: State Bachelor Examination
 
Aims of the course:
Theoretical knowledge and practical skills of processing of wood and composite materials by NC and CNC machines. Basic principles of preparing of production on the NC machines. Knowledge of an occupational safety. Become acquainted with a machine TECH99 and the knowledge its operating and maintenance. Elaboration students projects and manufacturing of a particular product.
 
Course contents:
1.Význam mechanizace a automatizace v dřevařské výrobě, přehled CNC techniky. (dotace 2/1)
2. Rozdělení a základní části obráběcích center. (dotace 2/1)
3. Automatizace pohybového cyklu, číslicové řízení stroje. Vývojové stupně číslicově řízených strojů a jejich aplikace v DSP, další perspektivy vývoje, rozvojové tendence automatizační techniky. (dotace 2/1)
4. Konstrukce CNC strojů -- charakteristické znaky, konstrukční prvky v jednotlivých mechanizmech (pohony, převody, suporty, nastavení, výměna nástrojů). (dotace 2/1)
5. Nástroje pro CNC stroje, dělení z pohledu jednotlivých typu CNC strojů, požadavky kladené na nástroje po stránce materiálové, konstrukčního řešení, upínání nástrojů ve vřetenech a suportech. (dotace 2/1)
6. CNC horní frézka, konstrukční řešení, požadavky kladené na hygienu a OBP, nástroje. (dotace 2/1)
7. CNC polohovací vrtačka, polohování, mechanizace -- fixace obrobku na pracovní stůl. (dotace 2/1)
8. Obráběcí centrum, konstrukční verze, systém výměny nástrojů, možnosti fixace obrobku, úprava obráběcího centra z pohledu řízení výroby. (dotace 2/1)
9. Výrobní linky na bázi CNC strojů, kontinuální obrábění, dělení z pohledu DSP, řešení přísunu a odsunu materiálu, jednostranné, dvojstranné obrábění dílců. (dotace 2/1)
10. Základní operace výroby na CNC strojích, CAD a export DXF, CAD/CAM/Post processing, základy tvorby G-kódu. (dotace 2/1)
11. Základy programování obrábění systémem CAD/CAM (dotace 2/1)
12. Programování konkrétních dílců pro obrábění v systému CAD/CAM (dotace 2/1)
13. Praktická práce na CNC stroji, náležitosti přípravy výroby výrobků ze dřeva a kompozitních materiálů. Programování obrábění systémem CAD/CAM (dotace 2/1)
(allowance 0/0)
 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-Ability to apply knowledge
-Ability to organize and plan ahead
-Ability to work independently
-Professional knowledge

Specific competences:
 
-Creative ability and creative thinking
-Knowledge of the technological processes wood based materials production
-Knowledge of the technology and mechanisation of manufacturing
-Manufacturing technology system design and control -

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture14 h14 h
     practice28 h28 h
     practical training9 h9 h
     consultation5 h5 h
     workshop4 h4 h
Self-study
     preparation for exam12 h12 h
     preparation for regular assessment14 h14 h
     preparation for regular testing28 h28 h
     preparation of presentation2 h2 h
     writing of seminar paper24 h24 h
Total140 h140 h
 
Assessment methods:
Credit -- precondition for give a credit is pass test and at least 90% attendance on training. After passing the credit, you can apply for an oral exam.
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQŠTULPA, M.CNC: programování obráběcích strojůGrada2015978-80-247-5269-3
RQKRÁL, P. -- ŠRAJER, J.CNC obráběcí centraZemědělská 1, 613 00 BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-163-0
RQMAREK, J.CNC obráběcí strojeOstravaTechnická univerzita 2010978-80-248-2329-4
RQKRÁL, P.Jak se rozhodnout při volbě CNC obráběcího centra2012

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. Alice Malá on 07/03/2019.

Type of output: