Course syllabus CDT - CNC Woodworking Technology (FFWT - WS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code:
CDT
Course title in Czech: CNC Woodworking Technology
Course title in English:
CNC Woodworking Technology
Semester:
WS 2019/2020
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 2/1/1 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
master
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Faculty:
Teachers: Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Vít Novák, Ph.D. (instructor, lecturer)
Ing. Jiří Procházka (instructor, lecturer)
Ing. Aleš Solař, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Theoretical knowledge and practical skills of processing of wood and composite materials by NC and CNC machines. Basic principles of preparing of production on the NC machines. Knowledge of an occupational safety. Become acquainted with a machine TECH99 and the knowledge its operating and maintenance. Elaboration students projects and manufacturing of a particular product.
 
Course content:
1.
Význam mechanizace a automatizace v dřevařské výrobě, přehled CNC techniky. (dotace 2/1)
2. Rozdělení a základní části obráběcích center. (dotace 2/1)
3. Automatizace pohybového cyklu, číslicové řízení stroje. Vývojové stupně číslicově řízených strojů a jejich aplikace v DSP, další perspektivy vývoje, rozvojové tendence automatizační techniky. (dotace 2/1)
4. Konstrukce CNC strojů -- charakteristické znaky, konstrukční prvky v jednotlivých mechanizmech (pohony, převody, suporty, nastavení, výměna nástrojů). (dotace 2/1)
5. Nástroje pro CNC stroje, dělení z pohledu jednotlivých typu CNC strojů, požadavky kladené na nástroje po stránce materiálové, konstrukčního řešení, upínání nástrojů ve vřetenech a suportech. (dotace 2/1)
6. CNC horní frézka, konstrukční řešení, požadavky kladené na hygienu a OBP, nástroje. (dotace 2/1)
7. CNC polohovací vrtačka, polohování, mechanizace -- fixace obrobku na pracovní stůl. (dotace 2/1)
8. Obráběcí centrum, konstrukční verze, systém výměny nástrojů, možnosti fixace obrobku, úprava obráběcího centra z pohledu řízení výroby. (dotace 2/1)
9. Výrobní linky na bázi CNC strojů, kontinuální obrábění, dělení z pohledu DSP, řešení přísunu a odsunu materiálu, jednostranné, dvojstranné obrábění dílců. (dotace 2/1)
10. Základní operace výroby na CNC strojích, CAD a export DXF, CAD/CAM/Post processing, základy tvorby G-kódu. (dotace 2/1)
11. Základy programování obrábění systémem CAD/CAM (dotace 2/1)
12. Programování konkrétních dílců pro obrábění v systému CAD/CAM (dotace 2/1)
13. Praktická práce na CNC stroji, náležitosti přípravy výroby výrobků ze dřeva a kompozitních materiálů. Programování obrábění systémem CAD/CAM (dotace 2/1)
(allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
Combined form
lecture14 h14 h
practice
28 h
28 h
practical training
9 h
9 h
consultation
5 h
5 h
workshop
4 h
4 h
preparation for exam
12 h
12 h
preparation for regular assessment
14 h
14 h
preparation for regular testing
28 h
28 h
preparation of presentation
2 h
2 h
writing of seminar paper
24 h
24 h
Total
140 h140 h
 
Assessment methods:
Credit -- precondition for give a credit is pass test and at least 90% attendance on training. After passing the credit, you can apply for an oral exam.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendanceCombined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
ŠTULPA, M. CNC: programování obráběcích strojů. 1st ed. Grada, 2015. 240 p. ISBN 978-80-247-5269-3.
KRÁL, P. -- ŠRAJER, J. CNC obráběcí centra. Zemědělská 1, 613 00 Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 79 p. ISBN 978-80-7375-163-0.
MAREK, J. CNC obráběcí stroje. Ostrava: Technická univerzita , 2010. 103 p. ISBN 978-80-248-2329-4.
KRÁL, P. Jak se rozhodnout při volbě CNC obráběcího centra. Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva. 2012. no. 2, p. 66--68.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-WE-WE Wood engineering, full-time form, initial period WS 2018/2019
Field of study C-WE-WE Wood engineering, part-time form, initial period WS 2018/2019
 
Course listed in previous semesters:
SS 2019/2020, WS 2018/2019, WS 2017/2018 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 11/19/2019.

Type of output: