Sylabus předmětu VAM - Výroba aglomerovaných materiálů (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VAM
Název v jazyce výuky: Výroba aglomerovaných materiálů
Název česky: Výroba aglomerovaných materiálů
Název anglicky: Manufacture of Agglomerated Materials
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jan Baar, Ph.D. (přednášející)
Ing. David Děcký (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (přednášející)
doc. Dr. Ing. Pavel Král (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. (přednášející)
Výchozí předměty: ne (Výroba aglomerovaných materiálů (modul V) nebo nyní Výroba aglomerovaných materiálů (modul V))
 
Zaměření předmětu:
Získání základních znalostí o výrobě aglomerovaných materiálů, o jejich fyzikálních a mechanických vlastrnostech a o oblastech jejich použití
 
Obsah předmětu:
1.Suroviny pro výrobu aglomerovaných materiálů (dotace 4/4)
 
a.Dřevo a ostatní lignocelulosové suroviny
b.Chemické přísady

2.Technologie výroby třískových desek (dotace 9/9)
 
a.Dezintegrace - výroba štěpek a třísek
b.Sušení a třídění třísek
c.Příprava a nanášení lepící směsi
d.Vrstvení třískového koberce
e.Lisování třískových desek

3.Technologie výroby vláknitých desek (dotace 9/9)
 
a.Dřevo a ostatní lignocelulosové suroviny
b.Výroba vlákna, chemické přísady
c.Tvorba vláknitého koberce při mokrém a při suchém výrobním způsobu
d.Lisování vláknitých desek
e.Desky MDF a HDF

4.Dokončování vláknitých desek, povrchové úpravy (dotace 2/2)
5.Vlastnosti vláknitých desek, oblasti jejich aplikací (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Posouzení potřeb a možností výroby
-Schopnost definovat parametry a uzly
-Schopnost vyvíjet nové technologické postupy
-Znalost technologického procesu výroby AM

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení28 h0 h
     odborná exkurze8 h0 h
     konzultace2 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h40 h
     příprava na průběžné hodnocení0 h10 h
     příprava na průběžný test20 h20 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h0 h
     zpracování protokolů4 h12 h
     zpracování projektů8 h16 h
     zpracování seminární práce0 h10 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, zkouška
Podmínky: Účast na cvičeních v rozsahu min. 80 % a na hlavním cvičení, odevzdané seminární práce, splněný zápočtový test, min počet bodů 60% z max. počtu
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-751-0
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiály: cvičeníBrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-654-3
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-034-3
ZPaper and composites from agro-based resourcesBoca RatonCRC/Lewis Publishers1-56670-235-6
ZKompozitné drevné materiályZvolenTechnická univerzita vo Zvolene200280-228-1136-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: