Sylabus předmětu COC - CNC obráběcí centra (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: COC
Název v jazyce výuky: CNC obráběcí centra
Název česky: CNC obráběcí centra
Název anglicky: CNC Machine Tool Centres
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vít Novák, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jiří Procházka (cvičící, přednášející)
Ing. Aleš Solař, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Praktická i teoretická znalost opracování dřeva a kompozitních materiálu na NC a CNC strojích. Základní principy přípravy výroby na NC strojích. Znalost bezpečnosti práce. Seznámení se strojem TECH99 a znalost jeho ovládání a údržby. Zpracování projektu studentů a výroba konkrétního individuálního výrobku.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky NC a CNC strojů (dotace 4/0)
 
a.Současnost NC, CNC a DNC strojů
b.Trendy zavádění do výroby
c.Požadavky na výrobní zařízení
d.Výhody a nevýhody CNC strojů

2.Členění a jednotlivé části NC a CNC strojů (dotace 2/2)
 
a.Základní rozdělení NC a CNC center
b.Základní části obráběcích center a jejich uspořádání podle pohybu základních konstrukčních částí

3.Nástroje na frézování dřeva (dotace 2/4)
 
a.Dělení nástrojů
b.Nástroje vhodné pro použití k frézování na CNC a NC obráběcích strojích
c.Použití nástrojů
d.Péče o nástroje
e.Definování nástrojů do CNC strojů

4.Řezné materiály pro frézování dřeva (dotace 4/1)
 
a.Řezný materiál a jeho vliv na trvanlivost ostří
b.Přehled a charakteristika jednotlivých druhů řezných materiálů
c.Historie a vývoj řezných materiálů
d.Základní mechanické vlastnosti jednotlivých druhů a oblasti použití
e.Ekonomika výběru řezných nástrojů podle druhu řezné oceli a obráběného materiálu - SP, HL, HSS, HW, HC, PKD, CVD

5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dotace 0/3)
 
a.Bezpečnost práce na dřevoobráběcích strojích
b.Interní bezpečnostní předpisy práce v technologickém pavilonu na stroji TECH 99

6.Základní operace výroby na CNC strojích (dotace 2/4)
 
a.CAD a export DXF
b.CAD/CAM/Post prosessing - software Task
c.Základy tvorby G-kódu

7.Praktická práce na CNC stroji TECH 99 (dotace 0/14)
 
a.Náležitosti přípravy výroby výrobků ze dřeva a kompozitních materiálů
b.Programování v řídicím systému Kvara 3.0 pro TECH 99
c.Programování obrábění systémem CAD/CAM
d.Seznámení s programem Task (program pro zjednodušení programování CNC a NC strojů)

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza prostorových dat.
-Rozvíjení prostorové představivosti
-Znalost druhů materiálů, jejich vlastností a použití
-Znalost výrobní techniky a mechanizace

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška14 h
     cvičení28 h
     odborná praxe5 h
     konzultace5 h
     projektová práce4 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test4 h
     příprava prezentace2 h
     zpracování seminární práce8 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - podmínkou udělení zápočtu je splnění testu a 90% účast na cvičeních.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJANÁK, K. -- KRÁL, P. -- ROUSEK, M.Výrobní zařízeníPrahaInformatorium, spol. s r.o.2007978-80-7333-057-6
ZKRÁL, P. -- ŠRAJER, J.CNC obráběcí centraBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-163-0
ZŠTULPA, M.CNC: programování obráběcích strojůGrada2015978-80-247-5269-3
ZMAREK, J.CNC obráběcí strojeOstravaTechnická univerzita 2010978-80-248-2329-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 7. 2019.

Typ výstupu: